CS

FF:HIB0521 Czechs and Germans in 20th C. - Course Information

HIB0521 Czechs and Germans in the 20th Century

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. David Kovařík, Ph.D. (lecturer)
Supervisor
prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
Department of History - Faculty of Arts
Supplier department: Department of History - Faculty of Arts
Timetable
Thu 16:00–17:40 B2.22
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 18/25, only registered: 0/25, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/25
Fields of study the course is directly associated with
there are 11 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem semináře je poskytnout účastníkům přehled o nejnovějším stavu bádání a základní faktografii k dějinám česko-německého soužití a německé menšiny v českých zemích od roku 1918 do současnosti. Zkoumány budou otázky vztahů mezi Čechy a Němci a postavení různých skupin obyvatelstva (antifašisté, specialisté, příslušníci smíšených manželství, Rakušané, německy mluvící Židé, čeští starousedlíci, noví osídlenci a reemigranti v pohraničí nebo neodsunutí Němci). Seminář poskytne základní přehled také o souvisejících tématech k sledované problematice (menšinová politika v Československu, transformace českého pohraničí po roce 1945). Součást práce v semináři tvoří také četba nebo sledování filmových dobových dokumentů s následnou diskuzí, v jedné z hodin bude rovněž exkurze spojená s návštěvou pamětních míst česko-německých vztahů v Brně, případně návštěva pamětníka nebo literárního autora k tématu. Vyučování probíhá v češtině.
Syllabus (in Czech)
  • 1) Představení průběhu semestru, metodologické a koncepční přístupy k problematice česko-německých vztahů, základní pojmy, dosavadní stav výzkumu k tématu; 2) Hlavní rysy a klíčové otázky česko-německého soužití v meziválečném Československu a v období nacistické okupace; 3) Odsun Němců a jeho reflexe v současné historiografii; 4) Postavení vybraných skupin obyvatelstva na českém území po roce 1945 (antifašisté, specialisté, smíšená manželství, Rakušané, německy mluvící Židé); 5) Problematika některých indiferentních skupin obyvatel na českém území (Hlučínsko, Vitorazsko); 6) České pohraničí jako místo konfliktu a poválečné transformace (čeští starousedlíci, noví osídlenci a reemigranti, nucené migrace v 50. letech, zánik pohraničních sídel); 7) Postavení německé menšiny po roce 1945 a vývoj česko-německých vztahů do současnosti; 8)Téma česko-německých vztahů v umění (divadlo, film, literatura); 9) Místa paměti česko-německého soužití (paměťové instituce a pamětní místa spojená s německou menšinou v českých zemích); 10) Beseda s pamětníkem nebo literárním autorem, případně exkurze do míst spojených s tématem česko-německého soužití v Brně.
Teaching methods (in Czech)
Hlavními výukovými metodami budou přednášky, četba odborných textů nebo sledování filmových dokumentů, skupinové diskuze, exkurze.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/HIB0521