NOI_120 Conversation in Norwegian II/2

Faculty of Arts
Spring 2004
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Miluše Juříčková, CSc.
Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Timetable
Fri 14:10–14:55 40
Prerequisites
Norwegian conversation with the norwegian lecturer.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Konverzace norštiny se v této fázi zaměřuje na nejnovější společenkopolitické, sociální a kulturní události v Norsku a ostatních skandinávských zemích.
Literature
  • Aktuální norský denní tisk...
Assessment methods (in Czech)
Během semetru se požaduje aktivní účast i písemné domácí práce. Ukončeno zápočtem.
Language of instruction
Norwegian
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2007, Spring 2010, Spring 2014, Spring 2017, Spring 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2004/NOI_120