FJIA023 Lexikologie a sémantika

Filozofická fakulta
jaro 2006
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bohdana Librová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ladislava Miličková, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Dagmar Holoubková
Rozvrh
St 13:20–14:55 G12
Předpoklady
FJIA006 Jazykový seminář II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V sémantické části výkladu půjde o definování obecně sémantických pojmů, přehled teorií a klasifikací sémantických změn a kategorií lexikálně sémantického popisu. Lexikografická produkce a charakteristika francouzských slovníků.
Osnova
  • V sémantické části výkladu půjde o definování obecně sémantických pojmů (sémantika, sémiologie, sémiotika; onomaziologie a sémaziologie; znak: signifiant a signifié, význam, pojem, denotát), o různé teorie a klasifikace sémantických změn (diachronický pohled), zatímco v synchronně zaměřeném výkladu budou na francouzském materiálu ilustrovány různé kategorie lexikálně sémantického popisu (synonymie, antonymie, polysémie, homonymie atd.). Zdůrazněn bude praktický význam lexikologického výzkumu pro kvalitu lexikografické produkce. Charakteristika francouzských slovníků. Zvláštní pozornost bude věnována problému slova jakožto jednotky popi-su jazyka vzhledem k jeho omezené autonomii fonetické i syntaktické, jakož i tomu, jak se tento fakt odráží ve výstavbě francouzské výpovědi (clarté française).
Literatura
  • PICOCHE, Jacqueline. Précis de lexicologie francaise : L etude et l enseignement du vocabulaire. Paris: Nathan, 1992. 191 s. ISBN 2-09-190547-X. info
  • OSTRÁ, Růžena. Structure onomasiologique du travail en français : etude diachronique d'un champ conceptuel. 1. vyd. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1974. 124 s. info
  • OSTRÁ, Růžena. Le champ conceptuel du travail dans les langues romanes : domaines français, espagnol et roumain. 1966. 179 s. info
  • DUCHÁČEK, Otto. Précis de sémantique française. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1967. info
  • DUCHÁČEK, Otto. Le champ conceptuel de la beauté en français moderne [1-21326]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960. info
Metody hodnocení
Zápočet - pohovor o probrané tématice. Účast na přednášce není povinná.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Předmět je součástí souborné zkoušky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je součástí souborné a bakalářské zkoušky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007.