ROMPOIBXJ Preparatory Language Seminar II

Faculty of Arts
Spring 2006
Extent and Intensity
0/2. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Vlastimil Váně (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Contact Person: Dagmar Holoubková
Timetable
Tue 18:20–19:55 G22
Prerequisites (in Czech)
ROMPOIBXP Practical Portuguese I B || POIBXP Preparatory Language Seminar I
Pro studenty jednooborového studia FR, IT, ŠP, kteří absolvovali POIBXP.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Přípravný seminář je určen pro studenty jednoborového studia FR, IT, ŠP, kteří chtějí získat takovou základní znalost jazyka, aby se mohli eventuálně zapsat dp Jazykových seminářů I - IV a získávat kredity B i v těch kurzech, které jsou vedeny v portugalštině.
Syllabus (in Czech)
  • Výuka probíhá podle učebnice Portugalština (Jindrová, Mlýnková, Schalková), Leda, 2001 (lekce 8 - 15) a podle doplňujících materiálů uvedených v bibliografii.
Literature
  • viz bibliografie k ROMPOIBXP
Assessment methods (in Czech)
Zápočet - formou písemného testu. Pokud si posluchač předmět zapíše, je účast na něm povinná.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2005, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2006/ROMPOIBXJ