PV1B39 Kodikologie

Filozofická fakulta
jaro 2009
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Rozvrh
Čt 8:20–9:55 C34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kodikologie informuje o rukopisech a rukopisných knihovnách. Pojednává o vzniku rukopisů, jejich typech, jejich konzumentech, o zásadách jejich popisu, o vývoji knihoven a nejvýznamnějších knihovnách v Evropě,Čechách a na Moravě, o středověkých soupisech rukopisů. Prakticky seznamuje s prací s konkordancí.
Osnova
  • Dějiny kodikologie
  • Prameny
  • Rukopisné knihovny
  • Rukopis
  • Typy nejrozšířenějších rukopisů
  • Rukopisné knihovny v ČR
Literatura
  • HLAVÁČEK, Ivan. Úvod do latinské kodikologie. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 96 s. ISBN 80-7066-883-0. info
  • BOHATCOVÁ, Mirjam. Česká kniha v proměnách staletí. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 622 s. ISBN 80-7038-131-0. info
  • Hlaváček, Ivan: Knihy a knihovny v českém středověku, Praha 2005
  • Pražák, Jiří: Výbor kodikologických a paleografických rozprav a studií, Praha 2006
Metody hodnocení
1 hodiny přednášky - zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.