PSD_OR2 Expert Read a Paper II

Faculty of Arts
Spring 2010
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. (lecturer)
doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Helena Klimusová, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. (lecturer)
prof. PhDr. Josef Švancara, CSc. (lecturer)
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Lubomír Vašina, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Hlavním cílem předmětu je prezenatace a kritické zhodnocení výsledků výzkumného záměru disertační práce formou referátu (příspěvku, sdělení) na tuzemské, či zahraniční odborné konferenci.
Syllabus (in Czech)
  • Osnovu nelze vzhledem k charakteru předmětu zadat.
Literature
  • Seznam literatury je odvozen od seznamu literárních pramenů disertační práce studenta.
Assessment methods
credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2010, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2010/PSD_OR2