KSCA014 Psaní odborných textů I

Filozofická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc.
Seminář čínských studií - Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Lucie Čelková
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 14:10–15:45 M24
Předpoklady
KSCA001 Úvod do studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo Kulturní studia Číny je podmíněn souhlasem vyučujících.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je naučit studenty základním dovednostem potřebným k psaní korektních odborných textů. Kurz se zaměřuje 1) na formální stránku věci (bibliografické údaje, odkazování, citace, úprava textu); 2) základní dovednosti ve vyhledávání relevantních zdrojů (pramenů a sekundární literatury) a práce s nimi (odkazování na použité zdroje, udržování vazby na zdroje v průběhu psaní textu).

Na konci kurzu bude student schopen:

samostatně vyhledávat relevantní zdroje k zvolenému tématu;
pracovat s vybranými zdroji, umět je použít pro výstavbu vlastního textu;
napsat formálně korektní odborný text;
Výukové metody
přednáška, cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
seminární práce, domácí úkoly
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Posluchači Kulturních studií Číny povinně zapisují v 2. semestru studia.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2020.