BA208E Estonština. Jazykový kurs D4: intensivní cvičení

Filozofická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Linda Püssa (cvičící), Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. RNDr. Tomáš Hoskovec, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Je nutné zapsat si zároveň praktikum (B4).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 1 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/1, pouze zareg.: 0/1
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen ovládat základní slovní zásobu estonštiny na témata jako dům a bydlení, oblečení, jídlo.
Kurs je rozšířením jazykového praktika B4.
Osnova
  • texty
  • poslech
  • konverzace
  • rozšiřování slovní zásoby
  • gramatická cvičení
Literatura
  • Učební texty dodává vyučující
  • PESTI, Mall a Helve AHI. E nagu Eesti : Eesti keele õpik algajaile. 4. trükk. Tallinn: TEA, 2000. 267 s. ISBN 9985711114. info
  • LUTKAT, Florence-Silvia a Cornelius HASSELBLATT. Estnisch intensiv :das Lehrbuch der estnischen Sprache. Hamburg: Bibliotheca Baltica, 1993. xxiii, 527. ISBN 9985-800-03-6. info
Výukové metody
cvičení ve skupině, domácí příprava, účast v hodinách je povinná
Metody hodnocení
Kurz končí písemným testem.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Kurs je povinný pro posluchače jednooborové baltistiky s nosným jazykem estonským. Pro posluchače dvouoborového studia představuje rozšíření nad minimální povinný rámec jazykové výuky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020.