SH_Z15 Viola da gamba a barokní violoncello

Filozofická fakulta
jaro 2014
Rozsah
5 individuálních konzultací po 60 min. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Libor Mašek (cvičící)
Mgr. Petr Wagner (cvičící)
Mgr. Bc. Klára Hedvika Mühlová (pomocník)
PhDr. Martin Celhoffer, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
PhDr. Martin Celhoffer, Ph.D.
Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Akademie staré hudby - Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SH_Z15/gamba: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Wagner
SH_Z15/violoncello: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Mašek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem předmětu je vytváření technicko interpretačních dovedností jako specifických předpokladů pro poučené provozování hudby tzv.starších stylových období - renesance, baroka a klasicismu. (intonace, frázování, deklamace, ozdoby, hra v ansámblu)
Osnova
 • Barokní violoncello:
 • Talentová zkouška: 2 sólové skladby (pomalá a rychlá) z období baroka nebo klasicismu
 • Postupová zkouška: 3 sólové skladby (např. z jedné suity J.S. Bacha nebo od D. Gabrielliho atp.)
 • Absolventský koncert: 1 sonata nebo sólová suita; 1 ansámblová skladba, v níž student hraje part bassa continua; 1 violoncellový koncert z období baroka nebo klasicismu;
 • Viola da gamba:
 • Talentová zkouška: 2 sólové skladby (pomalá a rychlá) z období renesance nebo baroka na vlastním nástroji (nemusí to být nutně viola da gamba)
 • Postupová zkouška: 1 sonáta např. od G.Ph. Telemanna
 • Absolventský koncert: 1 skladba s diminucemi (Ortiz, Simpson nebo dalla Casa atp.)
 • 1 sonáta od J.S.Bacha, A. Corelliho nebo jedna suita od M. Maraise
 • 1 skladba, v níž student hraje part bassa continua
 • 1 skladba z z klasického nebo předklasického období (C.Ph. E. Bach, C.Fr. Abel)
Literatura
 • Literaturu ke studiu zadává lektor v individuálních lekcích.
Metody hodnocení
Workshop a individuální lekce, lektor hodnotí celosemestrální práci studenta.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.