HUMB003 Experimental Research

Faculty of Arts
Spring 2017
Extent and Intensity
1/1/0. 2 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Eva Kundtová Klocová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Supplier department: HUME Lab - Experimental Humanities Laboratory - Specialized Units - Faculty of Arts
Timetable
each odd Wednesday 19:10–20:45 B2.13
Prerequisites (in Czech)
! RLB358 Experimental Study of Religion
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 250 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 5/250, only registered: 0/250, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/250
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem kurzu je zapojit studenty do experimentálního výzkumu realizovaného v rámci laboratoře Experimentálních humanitních věd (HUME lab). Kurz je otevřen studentům všech fakult MU, všech oborů a všech typů studia. Studenti se účastní experimentů v podobě participantů.
Syllabus (in Czech)
 • 1. 3. Úvodní informační setkání
  26. 4. Přednáška: Základy metodologie experimentálního výzkumu (v humanitních a sociálních vědách)
  10. 5. Přednáška: Historie experimentálního výzkumu (v humanitních a sociálních vědách)
  Mimo tato setkání v kurzu neprobíhá pravidelná kontaktní výuka, studentům jsou individuálně rozesílány pozvánky a výzvy k jednotlivým výzkumům.
Literature
  recommended literature
 • URBÁNEK, Tomáš, Denisa DENGLEROVÁ and Jan ŠIRŮČEK. Psychometrika : měření v psychologii. Vydání první. Praha: Portál, 2011. 319 stran. ISBN 9788073678364. info
 • COOLICAN, Hugh. Research methods and statistics in psychology. 4th ed. London: Hodder & Stoughton, 2004. 711 p. ISBN 0340812583. info
 • FAJKUS, Břetislav. Současná filosofie a metodologie vědy. Vyd. 2. Praha: Filosofia, 2003. 135 s. ISBN 8070071702. info
Assessment methods (in Czech)
Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné získat minimálně 40 bodů:
Body lze získat za:
- účast na experimentech (účast na jednom experimentu = 16 b.)
- vyplnění (online) dotazníků (vyplnění jednoho online dotazníku = 8 b.)
- závěrečný povinný test ve zkouškovém období (max. 10 b., min. 5 b.)
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is also listed under the following terms Spring 2016, Autumn 2016, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2017/HUMB003