RLB517 Writing Academic Style in Humanities

Faculty of Arts
Spring 2017
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Lucie Novotná, M.A. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.
Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Šárka Londa Vondráčková
Supplier department: Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Timetable
each odd Tuesday 15:50–17:25 K12
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 2/50, only registered: 0/50, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/50
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Obecné cíle
 • Cílem kurzu Psaní odborného stylu je připravit studenty na proces sestavení vlastního výzkumu a umožnit jim nabýt základní dovednosti, které potřebují k vlastní výzkumné činnosti.

  Konkrétní dovednosti získané absolvováním kurzu
  Vyhledat nejnovější a aktuální zdroje:
 • Pracovat s elektronickými databázemi vědeckých časopisů (vědět, jak a kde hledat)
 • Nalézt a třídit zdroje dle relevance
 • Samostatně pracovat s přístupem proxy či univerzitní knihovny
  Porozumět odbornému textu:
 • Identifikovat základní argumenty autora a způsob, jakým byly vystavěny
 • Rozeznat jednotlivé úhly pohledu v textu
 • Rozlišit pouhé příklady od stěžejních bodů
  Shrnout odborný text:
 • Formulovat hlavní myšlenku textu vlastními slovy
 • Napsat shrnutí argumentu autora tak, že jednotlivé kroky budou na sebe logicky navazovat
 • Rozlišit vlastní a autorův názor (zdržet se vlastního hodnocení)
  Analyzovat odborný text:
 • S ohledem na vlastní zadání práce, schopnost nalézt a artikulovat širší kontext textu (věcný kontext, účel textu, implikovaného čtenáře, předpojatosti a předpoklady, na kterých autor staví)
  Sestavit výzkum:
 • Jasně formulovat, co je cílem dané práce
 • Sestavit text tak, aby odpovídal požadovanému žánru, plnil svůj účel a byl srozumitelný pro čtenáře
 • Porozumět různým způsobům psaní esejů a seminárních prací (včetně náležitostí každého útvaru a způsobu sestavení samotného textu)
  Rozlišit a srozumitelně formulovat vlastní názor
 • Sestavit vlastní argument na základě dostupného vědění
 • Rozlišit limitace, možné problémy či nejasnosti plynoucí z komplexní povahy výzkumu a nebát se na ně upozornit
 • Porozumět důležitosti revize
  Uplatnit formální náležitosti:
 • Konzistence v užívání osob (singl., pl., pasiv)
 • Schopnost označit citace, parafráze, shrnutí cizího textu apod.
 • Užít správný formát citace
 • „Neohýbat“ použité zdroje tak, aby podporovali hlavní argument práce/eseje
 • Porozumět implikacím jednotlivých výrazů s ohledem na kontext a téma textu
 • Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvod, vyhledávání zdrojů
  • 2. Citace I
  • 3. Citace II, analýza argumentu I
  • 4. Analýza argumentu II
  • 5. Psaní odstavce I - struktura odstavce, jednota a koherence
  • 6. Psaní odstavce II - struktura odstavce, jednota a koherence
  • 7. Psaní odstavce III - jednota a koherence; citování, odkazování
  • 8. Psaní odstavce IV - jednota a koherence; citování, odkazování
  • 9. Náležitosti návrhu projektu I
  • 10. Náležitosti návrhu projektu II
  • 11. Psaní esejů - schémata, základy; dodatečné dotazy a opravy
  Literature
  • KRATOCHVÍL, Jiří. Pravidla psaní odborného článku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISBN 978-80-210-5922-1. URL info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga and Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • OSHIMA, Alice and Ann HOGUE. Writing academic English. 4th ed. White Plains, NY: Pearson/Longman, 2006. xi, 337. ISBN 0131523597. info
  • MLA handbook for writers of research papers. Edited by David G. Nicholls. Seventh edition. New York: Modern Language Association of America, 2009. xxi, 292. ISBN 9781603290258. info
  Assessment methods (in Czech)
  krátké doplňovací úkoly, slohové práce, závěrečná práce
  Language of instruction
  Czech
  Further comments (probably available only in Czech)
  Study Materials
  The course is taught once in two years.
  General note: Doporučen souběžný zápis s RLA13, RLKA13.
  Listed among pre-requisites of other courses
  The course is also listed under the following terms Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2017/RLB517