IMK081 Vizuální kultura

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
2/0/0. 4x za semestr. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ondřej Krajtl (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 23. 2. 15:50–17:25 N43, Pá 23. 3. 15:50–17:25 N43, Pá 27. 4. 15:50–17:25 N43, Pá 18. 5. 15:50–17:25 N43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět slouží jako úvod do studia vizuální kultury. Seznamuje studenty se základními pojmy a koncepty zkoumání vizuálních textů, představuje klíčové osobnosti a teorie současného studia vizuality.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen: - charakterizovat důležité mezníky dějin vizuální kultury
- definovat základní pojmy vizuální kultury
- znát klíčové představitele studia vizuální kultury
- orientovat se v teoriích interpretace vizuální kultury
- samostatně uplatňovat vybrané interpretační přístupy k vizuální kultuře
Osnova
 • 1. Uvedení do studia vizuální kultury 2. Zrození obrazů 3. Písmo jako vizuální komunikace 4. Obrazy a realita I.: mimésis; perspektiva; mýtus fotografické pravdy 5. Funkce a hodnoty obrazu 6. Význam obrazu I.: Ikonografie a ikonologie 7. Význam obrazu II.: Kódování a dekódování ideologie 8. Podívaná, diskurs a moc 9. Obraz jako spektákl 10. Obrazy a realita II.: masmédia, simulakra, hyperrealita 11. Komodifikace obrazu, touha a popkultura 12. Obraz, reprodukce a digitální technologie 13. Zobrazování vědy a vědecký pohled: modely, plány, vizualizace, big data
Literatura
  povinná literatura
 • AUMONT, Jacques. Obraz. Translated by Ladislav Šerý. 2. vyd. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2010. 319 s. ISBN 9788073311650. info
  doporučená literatura
 • Císař, Karel (ed.). Co je to fotografie? Praha : Hermann & synové, 2004.
 • BERGER, John. O pohledu. Vyd. 1. Praha : Agite/Fra, 2009. 225 s (Edice vizuální teorie) ISBN 9788086603810.
 • Sturken, Marita - Cartwright, Lisa. Studia vizuální kultury. Praha : Portál, 2009. 471 s. ISBN 9788073675561.
 • BERGER, John, Sven BLOMBERG, Christyan FOX, Michael DIBB a Richard HOLLIS. Způsoby vidění. Translated by Andrea Průchová Hrůzová. 1. vydání. Praha: Labyrint, 2016. 150 stran. ISBN 9788087260784. info
 • HÁJEK, Václav. Jak rozpoznat odpadkový koš : eseje o stereotypech ve vizuální kultuře. 1. vyd. V Praze: Labyrint, 2011. 148 s. ISBN 9788087260319. info
 • Mít a být : sběratelství jako kumulace, recyklace a obsese. Edited by Martina Pachmanová, Translated by Lucie Vidmar - Josef Fulka. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2008. 223 s. ISBN 9788086863252. info
 • FILIPOVÁ, Marta a Matthew RAMPLEY. Možnosti vizuálních studií : obrazy, texty, interpretace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, 2007. 254 s. ISBN 9788087029268. info
 • Vizuální teorie : současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech. Edited by Ladislav Kesner, Translated by Lucie Vidmar. 2. rozš. vyd. Jinočany: H&H, 2005. 372 s. ISBN 8073190540. info
 • BARTHES, Roland. Mytologie. Translated by Josef Fulka. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2004. 170 s. ISBN 808656973X. info
 • The visual culture reader. Edited by Nicholas Mirzoeff. 2nd ed. London: Routledge, 2002. xix, 737. ISBN 0415252229. info
 • Representation : cultural representations and signifying practices. Edited by Stuart Hall. 1st pub. London: SAGE Publications, 1997. 400 s. ISBN 0761954325. info
Výukové metody
přednáška, diskuse, četba
Metody hodnocení
Písemný test se skládá ze 20 otázek vycházejících ze zadané literatury. K úspěšnému absolvování je nezbytné získat alespoň 60 % správných odpovědí.
Informace učitele
Kurs probíhá v rámci projektu č. CZ.1.07/2.2.00/28.0044 Inovace uměnovědných studijních oborů na Filozofické fakultě MU, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Viz. www.phil.muni.cz/music/opvk.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.