VIKBB76 Social innovation at libraries

Faculty of Arts
Spring 2018
Extent and Intensity
0/0/1. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Tomáš Štefek (lecturer)
Mgr. Eva Víchová (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Sabina Kubisová
Supplier department: Division of Information and Library Studies - Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Timetable
Mon 12. 3. 9:00–14:00 Knihovna "Na Křižovatce", Tue 13. 3. 9:00–14:00 Knihovna "Na Křižovatce", 9:00–14:00 Knihovna "Na Křižovatce", Wed 14. 3. 9:00–14:00 Knihovna "Na Křižovatce", Thu 15. 3. 9:00–14:00 Knihovna "Na Křižovatce"
Prerequisites (in Czech)
Zájem o sociální inovace, design služeb, UX, komunitní roli knihoven, Knihovnu Na Křižovatce.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 2/15, only registered: 0/15
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vhled do myšlenkového a teoretického rámce sociálních inovací. Hledání možností komunitní role knihoven. Příležitost navrhnout vlastní projekt a službu s možností reálného dopadu v Knihovně Na Křižovatce. Rozvoj týmové práce. Zážitek design sprintu ve 3 týmech po 5 lidech. Po absolvování předmětu bude student schopen: orientovat se v oblasti sociálních inovací knihovních a informačních služeb, využívat základy komunitního mapování, pracovat designovým procesem a s pomocí vybraných metod designu služeb.
Syllabus (in Czech)
  • - komunitní role knihoven, sociální inovace v českých knihovnách a v zahraničí, teorie metody design sprint; - mapování okolí Knihovny Na Křižovatce: komunit, cílových skupin, příležitostí, bariér, stakeholderů, možností financování; - analýza dat, definice cíle (designové výzvy), mapování cesty uživatele; - ideace, inspirace, rešerše, skicování návrhů služeb; - prototypování, storyboarding; - testovací scénáře a hypotézy, uživatelské testování, reframing prototypu služby, návrh iterace a dalšího postupu; - týmová prezentace prototypů sociálně-inovačních služeb.
Literature
    recommended literature
  • PROTIVÍNSKÝ, Tomáš, Milan HRUBEŠ a Petr ČÁP. Komunitní činnost veřejných knihoven v procesech integrace sociálně znevýhodněných osob: výzkumná zpráva [online]. [Praha: Centrum občanského vzdělávání, 2015]. Dostupné z: http://www.obcanskevzdelavani.cz/dow
  • KNAPP, Jake. Sprint: jak vyřešit velké problémy a otestovat nové myšlenky v pouhých pěti dnech. Brno: Jan Melvil Publishing, 2017. Žádná velká věda. ISBN 978-80-7555-023-1.
  • MURRAY, Robin, CAULIER-GRICE, Julie, MULGAN, Geoff. The open book of social innovation [electronic resource]. London: National Endowment for Science, Technology and the Art: Young Foundation, - Social innovator series : ways to design, develop and grow s
  • STICKDORN, Marc a Jakob SCHNEIDER. This is service design thinking: basics, tools, cases. Hoboken: Wiley, 2011. ISBN 978-1-118-15630-8.
Teaching methods (in Czech)
teoretická příprava, workshopy, terénní praktické cvičení
Assessment methods (in Czech)
Přítomnost v hodinách je povinná, vzhledem k problematické absenci při výrazně týmové aktivitě, jakou je design sprint. (Jakmile jeden člen týmu vypadne z procesu, nemůže se znovu plnohodnotně zapojit.) Kurz je hodnocen pouze prospěl/neprospěl na základě existujícího, otestovaného a prezentovaného prototypu sociálně-inovační služby. Další práce na realizaci vzniklých prototypů služeb bude po schválení možná v předmětu Terénní projekt.
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Spring 2018, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2018/VIKBB76