DU1419 České moderní umění 1. poloviny 20. století

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ing. Marcela Rusinko, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 9:00–10:40 K31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Komplexní přehled uměleckých směrů, tendencí a osobností v malířství a sochařství Českých zemí let 1907 - 1939. Cílem předmětu je bezproblémová, kontextuální i vizuální orientace studenta v poměrně obsáhlé, a ne vždy snadno zvládnutelné problematice, s důrazem na provázanost českého umění s evropským uměleckým prostředím.
V průběhu přednáškového cyklu se předpokládá strukturální znalostní ovládnutí základních výtvarných poloh a proudů české klasické moderny, naznačených v širších kulturně-historických, mezinárodních vazbách a především na základě osobnostního klíče. Východiskem je podpora souvislostního, prameny podloženého myšlení, spíše než hloubkové memorizace, a bližší vizuální seznámení s materiálem. Cílem by měla být bezproblémová identifikace výrazných dobových tvůrčích projevů. Vizuální kontakt s vývojem konkrétních uměleckých osobností (a současně proměna jejich dobového vnímání) by měly být pro studenty základem k další odborné znalecké specializaci.
Ke zkoušce bude vyžadována základní souvislostní orientace v problematice, v souladu s koncepcí závěrečných zkoušek bude obsahovat vizuální test. Student si dle svého zájmu dále zvolí konkrétní umělecký směr/autora, o němž bude probíhat hlubší rozprava.
Osnova
 • -umění v Čechách v letech 1907-1917, obecné kulturní předpoklady, generace 90. let 19. stol.
 • -skupiny Osma, Skupina výtvarných umělců
 • -Tvrdošíjní, sochařství před I. sv. válkou
 • -Česká avantgarda dvacátých a třicátých let - Devětsil
 • - český surrealismus
 • -malířství dvacátých a třicátých let, civilismus, primitivismus a sociální tendence
 • -osobnosti mimo výtvarné proudy, Umělecká beseda
 • abstrakce třicátých let, sochařství dvacátých a třicátých let
Literatura
  povinná literatura
 • MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. 1. vyd. Praha: Idea Servis, 2002. 197 s. ISBN 8085970325. info
 • MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. 1. vyd. Praha: Idea Servis, 2000. 220 s. ISBN 8085970317. info
 • ADLEROVÁ, Alena. Dějiny českého výtvarného umění. Edited by Vojtěch Lahoda. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 478 s. ISBN 8020006303. info
 • ADLEROVÁ, Alena. Dějiny českého výtvarného umění : 1890/1938. 4. 1. Edited by Vojtěch Lahoda. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 393 s. : i. ISBN 80-200-0587-01. info
  doporučená literatura
 • ROUSOVÁ, Hana. Abstrakce : Čechy mezi centry modernity 1918-1950 : nejen o vztazích volného a užitého umění. Vydání první. v Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2015. 220 stran. ISBN 9788087989074. info
 • SAWICKI, Nicholas. Na cestě k modernosti : umělecké sdružení Osma a jeho okruh v letech 1900-1910. Translated by Pavla Machalíková. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014. 191 stran. ISBN 9788073084929. info
 • Palmy na Vltavě : primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950. Edited by Tomáš Winter. Vyd. 1. V Řevnicích: Arbor vitae, 2013. 321 s. ISBN 978808689043. info
 • WITTLICH, Petr. Horizonty umění. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2010. 676 s. ISBN 9788024616070. info
 • WITTLICH, Petr. Sváry zření : fazety modernity na přelomu 19. a 20. století, 1890-1918. Vyd. 1. Praha: Arbor vitae ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostravě, 2008. 341 s. ISBN 9788085091878. info
 • !Křičte ústa! : předpoklady expresionismu. Edited by Marie Rakušanová. Vyd. 1. Praha: Academia, 2007. 442 s. ISBN 9788020015019. info
 • DUFEK, Antonín. Vademecum : moderní umění v Čechách a na Moravě, 1890-1938. Edited by Hana Rousová. Praha: Gallery, 2002. 415 s. ISBN 8086010627. info
 • ŠMEJKAL, František. České imaginativní umění. Edited by Jana Šmejkalová. Praha: Galerie Rudolfinum, 1996. 693 s. ISBN 80-902194-1-1. info
 • LAHODA, Vojtěch. Český kubismus. Vyd. 1. Praha: Brána, 1996. 203 s. ISBN 8085946335. info
 • PADRTA, Jiří a Miroslav LAMAČ. Osma a Skupina výtvarných umělců, 1907-1917 : teorie, kritika, polemika. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1992. 372 s. ISBN 8020704043. info
 • LAMAČ, Miroslav. Osma a Skupina výtvarných umělců (1907-1917). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1988. 540 s. : i. info
  neurčeno
 • BYDŽOVSKÁ, Lenka a Vojtěch LAHODA. Černá slunce : odvrácená strana modernity. Edited by Karel Srp. Vyd. 1. V Řevnicích: Arbor vitae, 2012. 365 s. ISBN 9788087405154. info
 • BYDŽOVSKÁ, Lenka, Vojtěch LAHODA a Karel SRP. České moderní umění 1900-1960 : Národní galerie v Praze, sbírka moderního umění, Veletržní palác. Photo by Milan Posselt. Praha: Národní galerie, 1995. 349 s. ISBN 8070350954. info
Informace učitele
přednášející Mgr. Ing. Marcela Rusinko (Chmelařová), Ph.D.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/DU1419