EN

FF:RLB53 Tibetský buddhismus - Informace o předmětu

RLB53 Tibetský buddhismus

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Špirk (pomocník)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Sedlářová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 15. 3. 16:00–17:40 G23, Pá 12. 4. 16:00–17:40 G23, Pá 10. 5. 16:00–17:40 G23
Předpoklady
( RLA10 Buddhismus I && RLA11 Buddhismus II ) || ( RLKA10 Buddhismus I && RLKA11 Buddhismus II ) || ( RLA21 Buddhismus || RLKA21 Buddhismus ) || JAP149 Buddhism: Teaching&Practice
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zápis mimo religionistiku je podmíněn souhlasem vyučujícího.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz podává přehled, historii i současný stav severního (tibetského, vadžrajánského) buddhismu. V úvodu informuje o minulosti i současnosti akademického bádání o tibetském buddhismu. Následuje seznámení s periodizací kulturního, historického a náboženského vývoje jednotlivých tibetských tradicí. V hlavní části poskytuje historický i věcný přehled o politických a náboženských dějinách Tibetu. Určitý prostor je též věnován tibetskému obyvatelstvu a kultuře. Ústřední pozornost je zaměřena na jednotlivé buddhistické řády a předbuddhistické tradice: Bön, Ňingmapa, Kagjüpa, Sakjapa a Gelugpa. Kurz přináší základní informaci také o šíření tradičního tibetského buddhismu mimo území Tibetu (Sikkim, Nepál, Bhútán, Ladak, Mongolsko, Burjatsko, Kalmycko, Tuva). Závěr kurzu se zaměřuje na moderní dějiny Tibetu (19.-20. století), jakož i fenomén tibetského buddhismu na Západě.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen:
 • definovat základní formy náboženského života v Tibetu a porozumět jejich základním konceptům;
 • orientovat se v dějinách tibetského buddhismu a jeho jednotlivých škol;
 • popsat základní díla zachycující tibetský buddhismus (buddhistická i buddhologická).
 • Osnova
  • Úvodní informace k předmětu. Přehled literatury, západní a české buddhologické a tibetanistické studie, internetové zdroje.
  • Tibet - země a lidé. Základní geografický a etnografický přehled, horopis, vodopis. Etnický a politický Tibet.
  • Tibet - politická a náboženská historie I (Bojovní králové: léta 634-849).
  • Tibet - politická a náboženská historie II (Buddhistická revoluce: léta 850-1641).
  • Tibet - politická a náboženská historie III (Vláda dalajlamů: léta 1642-1950).
  • Bön. Život a působení zakladatele tradice bön Šenrab Miba, vznik nauky, první žáci.
  • Ňingmapa. Vznik první (nereformované) tibetské buddhistické tradice. Život a dílo Padmasambhavy.
  • Kagjüpa. Založení linie Tilopou a její pokračování.
  • Sakjapa. Vznik řádu Sakjapa, první kláštery, sakjapovské buddhistické písemnictví (tantry), základní nauky.
  • Gelugpa. Vznik tradice z řádu Kadampy, život a dílo zakladatele řádu Congkhapy.
  • Tradiční tibetský buddhismus mimo území Tibetu (Sikkim, Nepál, Bhútán, Ladak, Mongolsko, Burjatsko, Kalmycko, Tuva).
  • Tibet v moderní historii a tibetský buddhismus na Západě: 20. století.
  Literatura
   povinná literatura
  • BEROUNSKÝ, Daniel. Tibetské představy o zásvětí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 118 s. ISBN 978-80-210-7069-1. Digitální knihovna FF MU info
  • KAPSTEIN, Matthew. Dějiny Tibetu. Translated by Ladislav Stančo. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 328 s. ISBN 9788024732688. info
  • POWERS, John. Úvod do tibetského buddhismu. Translated by Dušan Zbavitel. 1., rev. vyd. Praha: Beta, 2009. 470 s. ISBN 9788073063887. info
   doporučená literatura
  • BEROUNSKÝ, Daniel. Archaická tibetská literatura : (7.-10. století). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 166 s. ISBN 9788021063617. info
  • ŽAGABPA, Cipön Wangčhug Dedän. Dějiny Tibetu. Translated by Josef Kolmaš. Praha: Lidové noviny, 2000. 428 s. ISBN 80-7106-410-6. info
  • Pravda o Tibetu :fakta a svědectví. Edited by Ľubomír Sklenka, Translated by Lucie Ryntová. 1. české vyd. Praha: Lungta, 1999. 107 s. ISBN 80-902650-0-6. info
  • GJALCCHÄN, Sönam. Zrcadlo králů : tibetská kronika 14. století. Translated by Josef Kolmaš. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1998. 337 s., 8. ISBN 80-7021-273-X. info
  • KOLMAŠ, Josef, BSTAN-'DZIN-RGYA-MTSHO, Dušan ZBAVITEL a Ivana GROLLOVÁ. Svět tibetského buddhismu. Photo by Pavol Breier - Zdeněk Thoma - Josef Ptáček. 1. vyd. Praha: Brabapress 93, 1996. 141 s., [4. ISBN 80-85871-88-2. info
  • KOLMAŠ, Josef. Buddhistická svatá písma :šestnáct arhatů. 1. vyd. V Praze: Práh, 1995. ISBN 80-85809-23-0. info
  Výukové metody
  přednášky, skupinová diskuse, četba odborných textů
  Metody hodnocení
  Ukončení kolokviem
  Faktografický test (výběr správné odpovědi, je nutno získat alespoň 60 bodů ze 100). Test tvoří 100% celkového hodnocení v kurzu.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován jednou za dva roky.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/RLB53