BA208E Estonština. Jazykový kurs D4: intensivní cvičení

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Aino Saavaste (přednášející)
Mgr. Petra Hebedová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Hebedová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 10:00–11:40 G11
Předpoklady
NOW ( BA204E Estonský kurs B4: praktikum )
Je nutné zapsat si zároveň praktikum BA204E.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz estonštiny zaměřený především na procvičování, který doplňuje a rozšiřuje kurz B204E. Procvičuje se v něm zejména konverzace, poslech a slovní zásoba.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by měl student být schopen používat v psaném i mluveném projevu správně většinu gramatických kategorií. Také je shopen užívat nově osvojenou slovní zásobu.
Osnova
  • texty
  • poslech
  • konverzace
  • rozšiřování slovní zásoby
  • gramatická cvičení
Literatura
  • Učební texty dodává vyučující
  • PESTI, Mall a Helve AHI. E nagu Eesti : Eesti keele õpik algajaile. 4. trükk. Tallinn: TEA, 2000. 267 s. ISBN 9985711114. info
  • LUTKAT, Florence-Silvia a Cornelius HASSELBLATT. Estnisch intensiv :das Lehrbuch der estnischen Sprache. Hamburg: Bibliotheca Baltica, 1993. xxiii, 527. ISBN 9985-800-03-6. info
Výukové metody
cvičení ve skupině, domácí příprava, účast v hodinách je povinná
Metody hodnocení
účast v hodinách, zkouška
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/BA208E