CLDS_a26 Methods, analysis and interpretations

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
0/0/0. 15 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (lecturer)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (lecturer)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eva Zachová
Supplier department: Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Prerequisites
Completed MA studies.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The seminar aims to present and critically evaluate the key interpretational approaches to text, relating to the main currents of literary scholarship from the 20th century to the present day. The discussion of individual methods shall be focused on a reflection upon their paradigms, as well as an evaluation of their analytical potential in the interpretation of specific texts.
Learning outcomes
After the completion of the seminar the students shall be able: - to understand various interpretational methods and analytical approaches to text;
- to critically evaluate the individual interpretational strategie;
- to apply the aquired theoretical knowledge in the analysis of specific literary texts;
- to reflect upon semantic and pragmatic aspects of literary communication.
Syllabus
 • - General problems in the interpretation of a literary text I, II
 • - Interpretation and semantics
 • - Writing and literature as a technology and a medium
 • - Maurice Blanchot and the question of writing
 • - Application of the Structuralist method
 • - Application of Fictional Worlds Theory
 • - Relevance and criticism of psychoanalytical method in relation to literature
 • - Analysis of narrative voice
 • - Theory of genre
 • - Literary market and its influence on the literary world
 • - Analysis of gaps and silences
 • - Culture and its narratives
 • - Memory studies in literature
 • - Approaches in Cultural Studies
Literature
 • ŠIDÁK, Pavel. Úvod do studia genologie : teorie literárního žánru a žánrová krajina. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2013. 325 s. ISBN 9788074700408. info
 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Edited by Vladimír Macura - Alice Jedličková. Vydání první. Brno: Host, 2012. 839 stran. ISBN 9788072948482. info
 • ECO, Umberto. Lector in fabula : role čtenáře, aneb, Interpretační kooperace v narativních textech. Translated by Zdeněk Frýbort. Vyd. 1. Praha: Academia, 2010. 290 s. ISBN 9788020018281. info
 • MITOSEK, Zofia. Teorie literatury : historický přehled. Translated by Marie Havránková. Vyd. 1. Brno: Host, 2010. 480 s. ISBN 9788072943326. info
 • COMPAGNON, Antoine. Démon teorie : literatura a běžné myšlení. Translated by Eva Sládková. Vyd. 1. Brno: Host, 2009. 328 s. ISBN 9788072943241. info
 • ISER, Wolfgang. Jak se dělá teorie. Translated by Petr Onufer. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2009. 245 stran. ISBN 9788024616728. info
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • Heterocosmica : fikce a možné světy. Translated by Lubomír Doležel. Vydání české první. Praha: Karolinum, 2003. 311 stran. ISBN 8024607352. info
 • Znak, struktura, vyprávění : výbor z prací francouzského strukturalismu. Edited by Petr Kyloušek. Vyd. 1. Brno: Host, 2002. 324 s. ISBN 8072940163. info
 • Čtenář jako výzva : výbor z prací kostnické školy recepční estetiky. Edited by Ivana Führmann Vízdalová - Miloš Sedmidubský, Translated by Miros. Vyd. 1. Brno: Host, 2001. 340 s. ISBN 8086055922. info
Teaching methods
Analysis, interpretation, discussion.
Assessment methods
Interview.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught: in blocks.
General note: Výuka proběhne v pátek 13.3. a 17.4. od 9 do 11 hodin v učebně G12.
Information on the extent and intensity of the course: blok.
The course is also listed under the following terms Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/CLDS_a26