ISKM28 Poetics of Literary Work

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Department of Information and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Alice Lukavská
Supplier department: Department of Information and Library Studies - Faculty of Arts
Timetable
Thu 14:00–15:40 B2.24
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 12/30, only registered: 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course is devoted to reading texts from literary theory and literary criticism (texts relating to the poetics of literary work) and to their use for work with artistic literature. Selected texts of different provenance and times are used, the emphasis is on modern times and Czech literature in a cultural context. The course is based on continuous work with texts and their fragments.
Learning outcomes
At the end of the course students will be able
• to work with academic texts dedicated to the poetics of literary work;
• to use theoretical texts to interpret artistic literature from different periods;
• to evaluate scholarly interpretations of artistic literature;
• to orientate themselves in the works of literary theory of literary criticism;
• to use the knowledge gained in writing their own works.
Syllabus
 • Interpretation of important concepts from literary theory and literary history.
 • • Interpretation of selected theoretical texts.
 • • Use of theoretical texts in the interpretation of selected titles of artistic literature.
 • • In the seminar part of the course the acquired knowledge will be applied in common readings, presentations, discussions.
Literature
 • • HODROVÁ, Daniela a kol.: --na okraji chaosu-- : poetika literárního díla 20. století. 1. vyd. Praha: Torst, 2001. 865 s. ISBN 80-7215-140-1
 • • KUBÍNOVÁ, Marie – VOJTKOVÁ, Milena (eds.).: Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz: poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2002. 589 s. ISBN 80-7215-171-1
 • • HODROVÁ, Daniela – HRBATA, Zdeněk - VOJTKOVÁ, Milena (eds.): Na cestě ke smyslu: poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2005. 1051 s. ISBN 80-7215-244-0
 • • NÜNNING , Ansgar - TRÁVNÍČEK, Jiří – HOLÝ, Jiří (eds.). Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. 1. vyd. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704
 • • MOCNÁ, Dagmar, Josef PETERKA a kol. Encyklopedie literárních žánrů. 1. vyd. Litomyšl: Paseka, 2004. 699 s. ISBN 807185669X
 • • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava: Průvodce literárním dílem. Výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Jinočany: H & H, 2002. 355 s. ISBN 80-7319-020-6
 • • MACURA, Vladimír – JEDLIČKOVÁ, Alice (eds.): Průvodce po světové literární teorii 20. století. 1. vyd. Brno : Host, 2012. 839 s. ISBN 978-80-7294-848-2
 • • PETERKA, Josef. Teorie literatury pro učitele. 3. vyd. 2007. Jíloviště. Mercury Music & Entertainment.. 346 s. 978-80-239-9284-7
 • • MOCNÁ, Dagmar – VRAJOVÁ, Jana. Metody literární historie. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 79 s. ISBN 978-80-244-4478-9
 • • MÜLLER, Richard – ŠIDÁK, Pavel (eds.). Slovník novější literární teorie : glosář pojmů. 1. vyd. Praha : Academia, 2012. 699 s. ISBN 978-80-200-2048-2
 • • POSPÍŠIL, Ivo: Literární genologie. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2014. 118 s. ISBN 978-80-210-6894-0 https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/130689
 • • ŠIDÁK, Pavel: Úvod do studia genologie : teorie literárního žánru a žánrová krajina. 1. vyd. Praha : Akropolis, 2013. 325 s. ISBN 978-80-7470-040-8
 • • KYLOUŠEK, Petr (ed.): Znak, struktura, vyprávění : výbor z prací francouzského strukturalismu. 1. vyd. Brno: Host, 2002. 324 s. ISBN 8072940163
 • • POSPÍŠIL, Ivo: Areál a filologická studia. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2013. 154 s. ISBN 978-80-210-6471-3 (brož.) https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/128544
 • • LOTMAN, Jurij Michajlovič (ed.). Poetika, rytmus, verš. 1. vyd. Praha : Svět sovětů, 1968. 145 s.
 • • FRIEDRICH, Hugo: Struktura moderní lyriky : od poloviny devatenáctého do poloviny dvacátého století. 1. vyd. Brno : Host, 2005. 352 s. ISBN 80-7294-101-1
 • • JEDLIČKOVÁ, Alice – SLÁDEK, Ondřej (eds.): Vyprávění v kontextu. 1. vyd. Praha : Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 2008. 267 s. ISBN 978-80-85778-60-1
 • • KUBÍČEK, Tomáš – HRABAL, Jiří – BÍLEK, Petr A. Naratologie : strukturální analýza vyprávění. Praha: Dauphin, 2013. 247 s. ISBN 978-80-7272-592-2
 • • WIENDL, Jan (ed.): Literatura a kánon. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav české literatury a literární vědy, 2007. 1. vyd. 72 s. ISBN 978-80-7308-193-5
 • • FOŘT, Bohumil: Literární postava : vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008. 111 s. ISBN 978-80-85778-61-8
 • • FOŘT, Bohumil: Úvod do sémantiky fikčních světů. 1. vyd. Brno : Host, 2005. 148 s. ISBN 80-7294-165-8
 • • ZAJAC, Peter: Existuje čosi ako pulzačné dějiny literatúry? In: Slovenská literatura 40, 6, 1993, s. 417 – 425. ISSN 0037 – 6973
 • • KUDRNÁČ, Jiří (ed.): Česká literární kritika v dotyku se strukturalismem (1880-1940). 1. vyd. Brno : Host, 2003. 262 s. 80-7294-098-8
 • • POSPÍŠIL, Ivo – ŠAUR. Josef – ZELENKOVÁ, Anna (eds.). Postmodernismus - smysl, funkce a výklad: (jazyk, literatura, kultura, politika). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 138 s. ISBN: 978-80-210-5903-0 https://digilib.phil.muni.cz/handle/112
 • • NOVOTNÝ, Vladimír (ed.). Postmodernismus v umění a literatuře. 1. vyd. Plzeň : Pro libris, 2003. 246 s. ISBN 80-86446-10-7
Teaching methods
The course combines lectures and seminars. It comprises homework, reading of the given text, writing and presentation of the seminar paper, a common reflection of the topic, class discussion
Assessment methods
An active approach to the course topic, writing of a seminar paper, passing the colloquim.
Language of instruction
Czech

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/ISKM28