ISKM38 Média v informačním věku

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Bedřich Musil (přednášející)
Garance
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 5. 3. 10:00–13:40 N42, Čt 19. 3. 10:00–13:40 N42, Čt 16. 4. 10:00–13:40 N42, Čt 30. 4. 10:00–13:40 N42, Čt 21. 5. 10:00–13:40 C11
Předpoklady
Předmět nemá prerekvizity.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 14/24, pouze zareg.: 0/24, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/24
Cíle předmětu
Cílem předmětu je to, že se studenti seznámí v teoretické i aplikační rovině s fungováním médií v informačním věku, s pozitivy i negativy interakce člověk-informace i s edukativními a osvětovými strategiemi v oblasti mediální a informační gramotnosti. Důležitou roli hraje v předmětu kritická četba mediálních textů i teoretických textů. Získané kompetence budou navázány na využitelnost v celoživotním učení i profesní praxi informačního pracovníka.
Výstupy z učení
Student má po absolvování předmětu schopnost:
- rozlišovat důvěryhodná a nedůvěryhodná média;
- zpracovat tematické mediální sdělení;
- rozpoznat rizikové faktory působení médií a jejich produktů;
- koncipovat edukační program v oboru informačních studií a knihovnictví zaměřený na mediální a informační gramotnost v prostředí knihoven a vzdělávacích institucí formálních a neformálních
Osnova
 • 1. Masová komunikace jako součást společenské komunikace
 • 2. Vývoj médií od knihtisku po internet
 • 3. Mediální produkce jako průmyslové odvětví
 • 4. Funkce médií - Média jako významná součást života
 • 5. Média veřejné služby, komerční a média bulváru
 • 6. Financování médií
 • 7. Veřejnost, publikum, masa
 • 8. Účinky mediální produkce na příjemce
 • 9. Tvorba a ovlivňování mediálního obsahu; Propaganda a manipulace v mediálních sděleních
 • 10. Média a globalizační procesy - Česká mediální scéna v éře globalizace, Mediální legislativa v České republice
 • 11. Mediální a zprostředkovná realita
 • 12. Médii zasycená společnost, nova média a staré návyky; doba postfaktická
 • 13. Edukace a osvěta mediálních témat v prostředí oboru
 • Jednotlivá témata jsou seskupena do 5 učebních bloků:
 • I. Média a jejich role (potřebujeme média; mediální žánry; reklama; fungování médií; jak se tvoří obsah)
 • II. Financování médií, vlastníci (peníze jako prostředek i cíl; vlastnictví a ovlivňování obsahu; obchod napříč médii)
 • III. Mediální scéna ČR (od Němců po oligarchy; mediální systém; mediální domy a centralizace)
 • IV. Proměny médií a mediální účinky (nová média a změny užívání; uživatelé a proměna mediálního světa; jsou ,nebo nejsou média účinná; mediální výzkumy; mediální agenda; názoroví vůdci a jejich role; fungování sociálních médií
 • V. Dezinformace, manipulace, práce se zdroji (doba postfaltická; propaganda; zdroj je základ; dezinformace - jak je poznáme)
Literatura
 • British library and information schoolsthe research of the department of information science, City University London. Edited by David Bawden. Bradford, England: Emerald Group Publishing, 2007. 183 p. ISBN 9781846636028. info
Výukové metody
Praktická cvičení, projekt, kritická práce s texty a mediálními sděleními různého typu, diskuse
Metody hodnocení
Zpracování individuálního tématu, vyhodnocení průběžné četby, docházka
Informace učitele
Předmět je určen také pro studenty kombinované formy studia. Podmínky průchodu předmětem i způsob jeho ukončení jsou v případě kombinovaných studenů konzultovány s vyučujícími předmětu.
V semestru jaro 2020 probíhá výuka předmětu v těchto termínech a časech: - čtvrtek 27. 2. 10:00–13:40 (uč. C11);
- čtvrtek 19. 3. 10:00–13:40 (uč. N42);
- čtvrtek 16. 4. 10:00–13:40 (uč. N42);
- čtvrtek 30. 4. 10:00–13:40 (uč. N42);
- čtvrtek 21. 5. 10:00–13:40 (uč. C11)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.