TIM_B_006 Vizuální kultura

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD. (přednášející)
Mgr. Ondřej Krajtl (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jitka Leflíková
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 N21
Předpoklady
Schopnost číst texty v angličtině.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 39/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět slouží jako úvod do studia vizuální kultury. Seznamuje studenty se základními pojmy a koncepty zkoumání vizuálních textů, představuje klíčové osobnosti a teorie současného studia vizuality.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen:
- charakterizovat důležité mezníky dějin vizuální kultury;
- definovat základní pojmy vizuální kultury;
- znát klíčové představitele studia vizuální kultury;
- orientovat se v teoriích interpretace vizuální kultury;
- samostatně uplatňovat vybrané interpretační přístupy k vizuální kultuře.
Osnova
 • - Uvedení do studia vizuální kultury
 • - Zrození obrazů
 • - Písmo jako vizuální komunikace
 • - Obrazy a realita I.: mimésis; perspektiva; mýtus fotografické pravdy
 • - Funkce a hodnoty obrazu
 • - Význam obrazu I: Ikonografie a ikonologie
 • - Význam obrazu II: Kódování a dekódování ideologie
 • - Podívaná, diskurs a moc
 • - Obraz jako spektákl
 • - Obraz a realita II: masmédia, simulakra, hyperrealita
 • - Komodifikace obrazu, touha a popkultura
 • - Obraz, reprodukce a digitální technologie
 • - Zobrazování vědy a vědecký pohled: modely, plány, vizualizace, big data
Literatura
  povinná literatura
 • The visual culture reader. Edited by Nicholas Mirzoeff. 2nd ed. London: Routledge, 2002. xix, 737. ISBN 0415252229
 • VANČÁT, Jaroslav. Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivitě: Gnozeologické předpoklady analýzy obrazové stránky nových médií. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 9788024616254.
 • VANČÁT, Jaroslav. Tvorba vizuálního zobrazení: Gnoseologický a komunikační aspekt výtvarného umění ve výtvarné výchově. Praha: Karolinum, 2008. ISBN 9788071849759.
 • SPIVEY, Nigel. How Art Made the World. ISBN 9780465081813. New York: Basic Books, 2005
 • FILIPOVÁ, Marta a Matthew RAMPLEY. Možnosti vizuálních studií : obrazy, texty, interpretace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Seminář dějin umění, 2007. 254 s. ISBN 9788087029268.
 • BERGER, John. O pohledu. Vyd. 1. Praha : Agite/Fra, 2009. 225 s (Edice vizuální teorie) ISBN 9788086603810.
 • HÁJEK, Václav. Jak rozpoznat odpadkový koš : eseje o stereotypech ve vizuální kultuře. 1. vyd. V Praze: Labyrint, 2011. 148 s. ISBN 9788087260319.
 • KESNER, Ladislav (ed.). Vizuální teorie : současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech. Translated by Lucie Vidmar. 2. rozš. vyd. Jinočany: H&H, 2005. 372 s. ISBN 8073190540
 • CÍSAŘ, Karel (ed.). Co je to fotografie? Praha : Hermann & synové, 2004.
 • Representation : cultural representations and signifying practices. Edited by Stuart Hall. 1st pub. London: SAGE Publications, 1997. 400 s. ISBN 0761954325
 • STURKEN, Marita a Lisa CARTWRIGHT. Studia vizuální kultury. Praha : Portál, 2009. 471 s. ISBN 9788073675561.
 • AUMONT, Jacques. Obraz. Translated by Ladislav Šerý. 2. vyd. V Praze: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2010. 319 s. ISBN 9788073311650
 • STOCCHETTI, Matteo a Karin KUKKONEN. Images in Use. Towards the critical analysis of visual communication. Amsterdam – Philadelphia: John Benjamin B.V., 2011. ISBN 9789027206350.
 • PACHMANOVÁ, Martina (ed.). Mít a být : sběratelství jako kumulace, recyklace a obsese. Translated by Lucie Vidmar - Josef Fulka. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2008. 223 s. ISBN 9788086863252
Výukové metody
Přednáška, diskuse, četba.
Metody hodnocení
Písemný test, který se skládá ze 20 otázek vycházejících ze zadané literatury. K úspěšnému absolvování je nezbytné získat alespoň 60 % správných odpovědí. Odevzdat rešerše zadaných textů v celkovém rozsahu 10NS.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.