AR1A209 Němčina IV

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Pleva (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
AR1A208 Němčina III &&! AR1A125 Němčina IV &&! PV1A125 Němčina IV &&! NOWANY ( AR1A125 Němčina IV , PV1A125 Němčina IV , PV1A209 Němčina IV )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Navazuje na dovednosti získané v kurzu Němčina III. Pozornost je věnována výcviku písemného projevu, pravopisnému systému a s přihlédnutím k oboru také čtení a psaní v kurentu. Důraz je kladen i na samostatnou četbu.
Výstupy z učení
Výstupem předmětu je zvládnutí složitějších gramatických jevů, syntaxe, schopnost solidně porozumět německy psaným médiím a vést plynulou konverzaci.
Osnova
 • Gramatika
 • Práce s textem
 • Konverzace
Literatura
 • HÖPPNEROVÁ, Věra a Anna KREMZEROVÁ. Němčina pro jazykové školy :s novým pravopisem. 8. přeprac. vyd., 3. v nakl. Praha: Scientia, 2002. 471 s. ISBN 80-7183-264-2. info
 • HÖPPNEROVÁ, Věra. Němčina pro jazykové školy : s novým pravopisem. V nakl. Scientia 2. vyd. Praha: Scientia, 2001. 374 s. ISBN 8071832413. info
 • HÖPPNEROVÁ, Věra, Julius CHROMEČKA a Anna KREMZEROVÁ. Němčina pro jazykové školy 1. 2. vyd. Praha: Scientia, 1999. 447 s. Učebnice pro jazykové školy. ISBN 80-7183-163-8. info
 • HÖPPNEROVÁ, Věra. Němčina pro jazykové školy. Edited by Renée Shaki. 6. vyd., ve Scientii 2. Praha: Scientia, 1998. 350 s. ISBN 80-7183-118-2. info
 • Klíč ke cvičením v učebnici Němčina pro jazykové školy. Edited by František Hegedüs. Ostrava: IMPEX, 1995. 85 s. ISBN 8090175678. info
 • Klíč ke cvičením v učebnici Němčina pro jazykové školy. Edited by František Hegedüs. Ostrava: IMPEX, 1995. 69 s. ISBN 8090175651. info
 • HÖPPNEROVÁ, Věra. Němčina pro jazykové školy. Edited by Eva Berglová - Eva Marešová. 3., upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 443 s. ISBN 800425974X. info
 • HÖPPNEROVÁ, Věra, Anna KREMZEROVÁ a Eva NOŽIČKOVÁ. Němčina pro jazykové školy. 2 [Höppnerová, 1992] : Žákovský sešit : němčina pro jazykové školy. 2 (Přít.). 5. upr. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 351, 72, 3. ISBN 80-04-25831-X. info
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
2 hodiny semináře - zápočet formou písemného testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/AR1A209