DISB022 Medieval Theatre

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
2/0/5. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Eliška Kubartová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Margita Havlíčková
Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Eliška Kubartová, Ph.D.
Supplier department: Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Timetable
Fri 10:00–11:40 G01
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The course is dealing with the topic of medieval theatre and drama their contextualization to the historical and cultural background. Performance and production practices and the process of writing medieval drama in Europe and the Czech lands in particular will be demonstrated in lectures, discussions and class reading of both primary and secondary sources.

The course is held in Czech.
Learning outcomes

At the end of the course student will be able to:
- describe the development of medieval religious and profane theatre;
- define the difference between liturgical, semi-liturgical and non-liturgical;
- desrcibe the most important genres and types of religious and profane theatre;
- analyse the most important medieval dramatic texts.
Syllabus
 • 1. Performance and performativity in the Middle Ages
 • 2. Medieval liturgy
 • 3. Religious theatre and drama: Easter and Christmas plays,Old and New Testament plays, Saint plays; mysteries, miracle plays, cycle plays, passiones, planctus
 • 4. Profane theatre and drama: farce, sotie, troubadours/ minnesäng, jesters
 • 5. Cultural, political and social performances: royal entry, corronation, pilgrimage/parade, teaching, etc.
Literature
  required literature
 • VELTRUSKY, Jarmila F. Posvátné a světské : osm studií o starém českém divadle. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 2006. 181 s. ISBN 8070082003. info
  recommended literature
 • Jakobson, Roman, „Středověké fraškovité mystérium (Staročeský Mastičkář)“, česky in: Divadelní revue 1991/3, s. 8-26.
 • JAKUBCOVÁ, Alena a kol. Starší české divadlo v českých zemích do konce 18. století – Osobnosti a díla. Praha: Divadelní ústav – Academia, 2007.
 • KOLÁR, Jaroslav. "Český Mastičkář v dějinách vědy o kultuře". Divadelní revue 1991, č. 3, str. 3-8.
 • MÁCHAL, Jan. Staročeské skladby původu liturgického. Praha, 1908.
 • POLÁČKOVÁ, Eliška. Dvojí tvář středověkého herce. In Živá historie. Brno: Extra Publishing, 2016. p. 51-53. ISSN 1802-2278.
 • SCHMARC, Vít. „Nesmiřitelný svár hlavy a zadnice“, Divadelní revue 2006/2, s. 3-13.
 • STEHLÍKOVÁ, Eva. A co když je to divadlo? : několikero zastavení nad středověkým latinským dramatem. Vyd. 1. Praha: Divadelní ústav, 1998. 163 s. ISBN 80-7008-069-8. info
 • SVEJKOVSKÝ, František. Z dějin českého dramatu : latinské a latinskočeské hry Tří Marií. Praha: Universita Karlova v Praze, 1966. 147 s. info
Teaching methods
lecture, class reading, home reading
Assessment methods
Oral exam. Pass-fail line is 70%.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
Teacher's information
http://divadlo.phil.muni.cz/

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/DISB022