PG_PREZ_MU Presentation workshop

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Ingrid Procházková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Sucháček (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Zelená
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 16 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/16, only registered: 0/16, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/16
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 39 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Student je po absolvování předmětu schopen:

- jasně definovat téma a cíl své prezentace
- smysluplně a cílevědomě strukturovat myšlenky v rámci prezentace
- k prezentování využívat širokou paletu software nástrojů
- přednést kvalitní prezentaci konferenčního formátu
- podávat a přijímat relevantní zpětnou vazbu
Syllabus (in Czech)
 • Představení kurzu a jeho filosofie
 • Práce s tématem prezentace
 • Cíl prezentace
 • Struktura prezentace
 • Vzhled prezentace
 • Technologie a prezentace
 • Výstupy studentů, diskuse k prezentacím a zpětné vazby
 • Pecha kucha session
 • Závěrečné setkání
 • Besídka dílen prezentace (dobrovolná neformální akce na konci semestru pro všechny seminární skupiny Dílny prezentace a Dílny improvizace)
Literature
  recommended literature
 • DUARTE, Nancy. Slide:ology. 2008.
 • ANDERSON, Chris. TED Talks: The Official TED Guide to Public Speaking. 2016.
  not specified
 • The complete guide to public speaking. Edited by Jeffrey P. Davidson. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2003. xi, 324 p. ISBN 0471236071. info
 • ROCK, David. Quiet leadership : six steps to transforming performance at work : help people thing better - don´t tell them what to do. 1st Collins paperback ed. New York: Harper Collins Publishers, 2007. xxiii, 262. ISBN 9780060835910. info
 • On dialogue. Edited by David Bohm - Lee Nichol. New York: Routledge, 1996. xviii, 101. ISBN 0415149126. info
Teaching methods (in Czech)
Prezenční výuka formou workshopů, domácí příprava prezentace
Assessment methods (in Czech)
Povoleny jsou maximálně 2 absence
Prezentace konferenčního formátu (10 min + diskuze)
Pecha Kucha prezentace (20 slidů po 10 vteřinách, automatický přechod snímků)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
The course is taught: every week.
Teacher's information
http://www.prostor-j4.cz/dilna-prezentace/
The course is also listed under the following terms Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/PG_PREZ_MU