RLA100 Seminář ke Státní závěrečné zkoušce bakalářské

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Radek Kundt, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (přednášející)
Mgr. Jakub Cigán, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milan Fujda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Dalibor Papoušek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Glomb, Ph.D. (přednášející)
Dr. phil. Anna Michalík Kvíčalová, MA (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Valtrová, Ph.D.
Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Ivona Vrzalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 J507
Předpoklady
NOW ( RLZkB SZk bakalářská ) || RLZkB SZk bakalářská
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je rozvoj (a) prezentačních dovedností, (b) schopnosti demonstrovat věcné a konkrétní uvažování o obecných problémech a pojmech a (c) schopnosti efektivní přípravy na státní závěrečnou zkoušku. Kurz úzce sleduje základní podobu, průběh, požadavky a okruhy státní závěrečné bakalářské zkoušky. Studenti si připravují prezentace k jednotlivým zkušebním okruhům, které jsou hodnoceny.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:
- připravit systematickou prezentaci k tematickým okruhům státní závěrečné zkoušky bakalářské z religionistiky;
- dodržet při prezentaci předepsaný časový limit;
- reagovat věcně a konkrétně na doplňující dotazy v diskuzi.
Osnova
  • Úvodní hodina - požadavky na ukončení a přidělení jednotlivých okruhů studentům;
  • Prezentace jednotlivých tematických okruhů za přítomnosti zkoušejících, zpětná vazba.
Výukové metody
prezentace, diskuze, zpětná vazba "zkoušejících"
Metody hodnocení
Realizace zadaných prezentací v průběhu kurzu bude bodována. Při jejich nesplnění budou akceptovány pouze oficiální omluvenky přes studijní oddělení, po jejichž uznání bude možné domluvit případný náhradní termín prezentace ve zkouškovém období.

PREZENTACE A JEJÍ PARAMETRY
V ideálním případě bude každý ze studentů prezentovat ve všech třech oblastech okruhů, které budou určeny předem vyučujícím. Nepůjde o prezentaci v Power-Pointu (nebo jiném prezentačním programu). Součástí prezentace jsou i reakce na připomínky a dotazy vyučujícího. Forma prezentace je tak věrným příkladem prezentace u státní závěrečné zkoušky bakalářské.

Od studentů se kromě vlastních prezentací očekává také aktivní účast na seminářích, především poskytování zpětné vazby k prezentacím ostatních kolegů a postupná domácí příprava na státní závěrečnou bakalářskou zkoušku.

Každá prezentace je hodnocena na škále 0-33 bodů (písemné hodnocení je pouze stínové: A 33-32, B 31-29, C 28-25, D 24-22, E 21-20, F 19-0). Celkově je tedy možné za 3 prezentace získat až 99 bodů. Pokud student nezíská v součtu za prezentace 60 a více procent (60 a více bodů), je v kurzu hodnocen jako neúspěšný. Toto kritérium tvoří 100 procent hodnocení kurzu.

Povinná literatura zahrnuje všechnu povinnou literaturu k jednotlivým povinným kurzům a webový zdroj "Státní závěrečná zkouška bakalářská (religionistika): Průběh a tematické okruhy platné od jarního semestu 2016" (http://www.phil.muni.cz/relig/indexen.php) [10.12.2017].
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.