FAVBPa050 History of Czech Cinema II

Faculty of Arts
Spring 2022
Extent and Intensity
8/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Kateřina Šubová (assistant)
Guaranteed by
PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.
Department of Film Studies and Audiovisual Culture – Faculty of Arts
Supplier department: Department of Film Studies and Audiovisual Culture – Faculty of Arts
Timetable
Tue 8:00–10:40 Scala, Wed 14:00–20:40 C34, except Wed 4. 5., except Wed 18. 5. ; and Thu 10. 3. 16:00–20:50 C34, Wed 4. 5. 16:00–20:40 C34, Wed 18. 5. 16:00–20:40 C34
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 88 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 26/88, only registered: 0/88
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 11 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
An overview on the development of Czech cinema from the mid- 1950s to the present time. The course is focused on art feature films as well as genre movies, documentaries, animations, short films etc. The lecture offers basic information about the political and cultural context, organization of film industry, changes in technology, institutions, conditions of production, distribution and exhibition.
Learning outcomes
After finishing this course, students will have been able to:
- be oriented in changes of political contexts and organization conditions which had impact on Czech film industry
- shortly interpret, analyze and contextually classify the major works of Czech cinema of the given period
- describe the creative path of the most important auteurs
- inform about audience reception, critical reflection and success at festivals.
Syllabus
 • Czech cinema in the mid-50s´
 • So-called “ur-wave” and the first festival of Czechoslovak cinema in Banská Bystrica, 1959.
 • The Golden Sixties: Czech New Wave.
 • The Golden Sixties: older generation, genre production.
 • Beginning of normalization, banned films, consolidation.
 • Late normalization and perestroika.
 • 1989, the end of state monopoly and the 90s´.
 • Beginning of the new millenium, digitalizaiton.
Literature
  required literature
 • LUKEŠ, Jan. Diagnózy času : český a slovenský poválečný film (1945-2012). V Praze: Slovart, 2013, 447 s. ISBN 9788073917128. info
 • SZCZEPANIK, Petr. Továrna Barrandov : svět filmařů a politická moc 1945-1970. Vydání první. [Praha]: Národní filmový archiv, 2016, 419 stran. ISBN 9788070041772. info
  recommended literature
 • PŘÁDNÁ, Stanislava, Zdena ŠKAPOVÁ and Jiří CIESLAR. Démanty všednosti :český a slovenský film 60. let : kapitoly o nové vlně. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 2002, 387 s. ISBN 80-86102-17-3. info
 • SKUPA, Lukáš. Vadí - nevadí : česká filmová cenzura v 60. letech. Vydání první. [Praha]: NFA, 2016, 263 stran. ISBN 9788070041727. info
 • HULÍK, Štěpán. Kinematografie zapomnění : počátky normalizace ve Filmovém studiu Barrandov (1968-1973). Vyd. 1. Praha: Academia, 2011, 475 s. ISBN 9788020020413. info
 • BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Normalizační film (Cinema of normalization). Cinepur. Praha: Sdružení přátel Cinepuru, 2002, XI., No 21, p. 6-11. ISSN 1213-516X. info
  not specified
 • HAMES, Peter. Československá nová vlna. Translated by Tomáš Pekárek. Vydání první. [Praha]: Levné knihy, 2008, 344 stran. ISBN 9788073095802. info
 • ŠTOLL, Martin. 1.5.1953 - zahájení televizního vysílání : zrození televizního národa. Vyd. 1. Praha: Havran, 2011, 208 s. ISBN 9788087341063. info
 • MACEK, Václav and Jelena PAŠTÉKOVÁ. Dejiny slovenskej kinematografie : 1896-1969. Druhé rozšírené vydanie. Bratislava: Slovenský filmový ústav, 2016, 621 stran. ISBN 9788085739688. info
 • BOČEK, Jaroslav. Kapitoly o filmu. Praha: Orbis, 1968. info
 • ŽALMAN, Jan. Umlčený film. První doplněné vydání. [Praha]: KMa, s. r. o., 2008, 431 stran. ISBN 9788073095734. info
 • BŘEZINA, Václav. Lexikon českého filmu : 2000 filmů 1930-1996. Vyd. 1. Praha: Cinema, 1996, 530 s. ISBN 8085933098. info
 • ŠTOLL, Martin. Český film : režiséři-dokumentaristé. 1. vyd. Praha: Libri, 2009, 695 s. ISBN 9788072774173. info
Teaching methods
Lectures, screenings, home study.
Assessment methods
Written test.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2024.
 • Enrolment Statistics (Spring 2022, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2022/FAVBPa050