ISKB38 Informační bezpečnost

Filozofická fakulta
jaro 2023

Předmět se v období jaro 2023 nevypisuje.

Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Pavla Vizváry, Ph.D.
Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alice Lukavská
Dodavatelské pracoviště: Katedra informačních studií a knihovnictví - Filozofická fakulta
Předpoklady
ISKB09 Nástroje a možnosti internetu
Znalosti v rozsahu předmětů ISKB07 Digitální kompetence a ISKB09 Nástroje a možnosti internetu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Cíle předmětu
Předmět se soustředí na bezpečnost informací a lidí se zaměřením na elektronické prostředí. Hlavní cíl neleží v technickém zabezpečení, ale v sociálním aspektu bezpečnosti při práci s informacemi a informačními technologiemi. Studenti by měli znát hlavní hrozby v tomto směru a možná základní bezpečnostní opatření, kterými je mohou omezit. Zaměřovat se budeme na řadového uživatele informačních technologií, ne bezpečnost na úrovni organizací nebo státu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- definovat základní aktuální problémy informační bezpečnosti s důrazem na sociální aspekty;
- interpretovat a analyzovat konkrétní reálné problémy při interakci člověk-informace se zaměřením na elektronické prostředí;
- argumentovat o důvodech a způsobech využití bezpečnostních opatření při práci s informacemi pro různé cílové skupiny;
- hodnotit důvěryhodnost informací, informačních zdrojů a komunikace.
Osnova
 • 1. Vymezení problematiky, informační zdroje k tématu.
 • Bezpečnostní opatření
 • 2. Kritéria hodnocení důvěryhodnosti informací a informačních zdrojů.
 • 3. Bezpečné chování a ochrana soukromí.
 • 4. Zabezpečení hardwaru a softwaru, včetně mobilních technologií. Základy kryptologie a její současné využití.
 • Informační hrozby
 • 5. Zneužitelné osobní informace na internetu a jejich vyhledávání.
 • 6. Sociální inženýrství.
 • 7. Malware a nevyžádané elektronické zprávy.
 • 8. Kyberšikana, sexting, grooming.
 • 9. Nevhodný a nelegální obsah: extremistická hnutí, náboženské sekty, autorské právo a pornografie.
 • 10. Závislost na IT.
 • Přesahy informační bezpečnosti
 • 11. E-komerce a její bezpečnost.
 • 12. Informační politika organizace a státu z hlediska bezpečnosti.
Literatura
  doporučená literatura
 • LONG, Johnny. Google hacking. Vyd. 1. Brno: Zoner Press, 2005. xviii, 472. ISBN 8086815315. info
 • DOSEDĚL, Tomáš. Počítačová bezpečnost a ochrana dat. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2004. ix, 190. ISBN 8025101061. info
 • MITNICK, Kevin a William SIMON. Umění klamu. Gliwice: Helion, 2003. 348 s. ISBN 83-7361-210-6. info
Výukové metody
E-learning, aktivita na seminářích, praktické úkoly, čtení
Metody hodnocení
1. Teorie k předmětu je dostupná v e-learningovém kurzu v Elfu. Povinné je samostatné studium před setkáním k danému tématu.
2. Samostatné čtení 7 odborných článků k různým tématům kurzu a jejich prezentace a diskuze ve sdíleném dokumentu nebo na setkáních.
3. Samostatný závěrečný úkol (egosurfing a možné útoky zneužívající získané informace).
4. Pro prezenční studenty je povinná docházka a aktivní diskuze na setkáních navazující na teorii v e-learningu. Kombinovaní studenti mohou docházku nahradit dodatečným úkolem (výukový materiál o informační bezpečnosti pro knihovny publikovaný na internetu).
5. Diskuzní kolokvium ověřující získané znalosti a dovednosti.
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/info.php?id=2562
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/ISKB38