GD001 Odevzdání rešerše k disertační práci

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Zadání tématu disertační práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Sestavení rešerše z aktuálních literárních a internetových zdrojů k tématu disertační práce.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - se plně orientovat v řešené problematice disertační práce; - mít přehled o současném stavu poznatků v řešeném tématu
Osnova
  • Předmět je realizován samostatnou prací studenta s literaturou, mapami a internetovými zdroji.
Výukové metody
Předmět je realizován samostatnou prací studenta s literaturou a internetovými zdroji.
Metody hodnocení
Rešeršní práce o rozsahu cca 30-60 stran, uložená na IS MUNI v archivu závěrečné práce studenta. Tuto práci schvaluje školitel a uděluje následně zápočet.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021.