C9500 Applied Chemistry

Faculty of Science
Autumn 2002
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
Chemistry Section - Faculty of Science
Prerequisites
Znalost chemie na úrovni gymnázia.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Application of elements, chemical compounds and their mixtures by human population.
Syllabus
  • Surovinová základna chemie. Materiály (keramika, sklo, stavební materiály, hutní materiály a materiály pro elektrotechniku). Plasty, výroba monomerů, typy polymerací, druhy plastů, aplikace. Ochrana proti korozi, koroze kovů, stárnutí plastů, stabilizace. Paliva, výroba tuhých, kapalných a plynných paliv, jejich aplikace. Maziva. Výbušiny. Základní pojmy, typy, aplikace. Tenzidy, principy účinku, základní typy, ionogenní a neionogenní tenzidy. Jejich výroba. Prací a mycí proces. Pomocné prostředky, detergenty, solubilizátory, smáčedla, emulgátory, stabilizátory. Leštidla a pasty. Kosmetické prostředky. Barviva a pigmenty, strukturní principy, typy, barvící procesy, výroba základních typů, optická bělidla a zjasňovače. Nátěrové hmoty, laky, barvy, emaily, tmely, fermeže. Léčiva, rozdělení, struktura a účinek, přehled léčiv. Fytoefektory, pesticidy, růstové stimulátory, výživa rostlin.
Literature
  • PICHLER, Jiří. Užitá chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 254 s. ISBN 8021020164. info
  • PICHLER, Jiří. Základní chemické výroby : (organická část). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 99 s. ISBN 8021017570. info
  • PICHLER, Jiří. Chemická technologie základních organických látek. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 102 s. ISBN 802100553X. info
  • PICHLER, Jiří. Chemie ve společnosti. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 199 s. ISBN 8021003642. info
  • PICHLER, Jiří. Technologie základních organických látek, tenzidy, barviva a pigmenty. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. 81 s. info
  • PICHLER, Jiří. Fyziologicky aktivní látky. 1. vyd. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1986. 94 s. info
Assessment methods (in Czech)
Přednáška, ústní zkouška.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation, Autumn 1999, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2002, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2002/C9500