JAF01 English for Physicists I

Faculty of Science
Autumn 2004
Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Hana Ševečková, M.A. (lecturer)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Věra Hranáčová (lecturer)
PhDr. Hana Němcová (lecturer)
Mgr. Milada Pavlovová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Marie Sabolová, M.A. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Language Centre, Faculty of Science Division - Language Centre
Contact Person: JUDr. Helena Sýkorová
Timetable of Seminar Groups
JAF01/01: Mon 9:00–10:50 J2, M. Pavlovová
JAF01/02: No timetable has been entered into IS. M. Pavlovová
Prerequisites (in Czech)
Znalost anglického jazyka na středoškolské úrovni.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cíl: Rozvinout u studentů akademické dovednosti nezbytné ke studiu cizojazyčné odborné literatury, což umožní studentům přístup k nejnovějším poznatkům v jejich oboru.
Syllabus (in Czech)
  • Obecné cíle: 1. rozvinout čtecí dovednosti tak, aby studenti dovedli pracovat s cizojazyčným autentickým odborným textem 2. rozvinout mluvní dovednosti tak, aby studenti dovedli komunikovat v běžných životních situacích 3. rozvinout poslechové dovednosti tak, aby studenti rozuměli slyšenému textu z oblastí každodenního života 4. rozvinout dovednost psát tak, aby studenti dovedli sestavit žánry (typy textů) potřebné pro jejich budoucí praxi 5. zopakovat a prohloubit znalost gramatiky v nových kontextech Obecné úkoly: 1) Studenti se naučí: * zběžně prohlédnout text a pochopit jeho celkový význam (skimming) * vyhledat v textu specifické informace (scanning), * formulovat hlavní myšlenku textu * rozlišit obecná tvrzení a podpůrné argumenty * rozlišit deduktivní a induktivní myšlenkové postupy * rozlišit fakta a názory * uvědomit si vztahy mezi myšlenkami v textu * rozlišit podstatné informace od nepodstatných * usuzovat, dovozovat z textu * shrnovat podstatné informace 2) jak sdělit informace o sobě, o svém studiu a univerzitě, jak definovat, klasifikovat a srovnávat 3) jak pochopit celkový význam slyšeného i specifickou informaci 4) jak napsat životopis, vyplnit formulář žádosti 5) upevní si znalost gramatiky Hodnocení: 1 písemný zápočtový test
Literature
  • Přehled doporučené literatury - viz informace učitele.
Assessment methods (in Czech)
Výuka v každém semestru zakončena zápočtem - podmínkou je úspěšné vykonání zápočtového testu a 85% přítomnost ve výuce.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2005, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2004/JAF01