Bi9420 Vegetace Evropy

Přírodovědecká fakulta
podzim 2006
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Rozvrh
Čt 9:00–10:50 BpsR
Předpoklady
! B9420 Vegetace Evropy
Tento předmět je vhodné zapsat až po absolvování předmětu B6540 Vegetace České republiky, není to však podmínkou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V předmětu je podána charakteristika základních typů evropské vegetace podle hlavních vegetačně-geografických regionů. Zvláštní důraz je kladen na ekologii dominantních druhů, zejména dřevin, potenciální přirozenou vegetaci jednotlivých oblastí, fytogeografické vazby vůdčích druhů, stanovištní poměry, historii a dynamiku vegetace včetně vlivů člověka.
Osnova
  • 1. Hlavní klimatické gradienty v Evropě, členění Evropy na vegetačně-geografické oblasti, hlavní literární prameny k vegetaci Evropy. 2. Mediteránní vegetace. 3. Submediteránní vegetace. 4. Vegetace jihoevropských pohoří. 5. Vegetace Krymu a Kavkazu 6. Východoevropská step. 7. Lesostep východní a střední Evropy. 8. Vegetace Alp. 9. Vegetace Karpat. 10. Vegetace střední Evropy na sever od Alp a Karpat. 11. Oceanická vegetace západní Evropy. 12. Boreální vegetace. 13. Vegetace tundry.
Literatura
  • DIERSSEN, Klaus. Vegetation Nordeuropas. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1996. 838 s. ISBN 3-8001-2700-8. info
  • ELLENBERG, Heinz. Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, dynamisher und historischer Sicht. 5. veränd. und verb. Aufl. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1996. 1095 s. ISBN 3-8001-2696-6. info
  • HORVAT, Ivo, Vjekoslav GLAVAČ a Heinz ELLENBERG. Vegetation Südosteuropas. Jena: Gustav Fischer Verlag, 1974. info
  • POLUNIN, Oleg. Flowers of Greece and the Balkans. A field guide. Oxford, New York, Tokyo: Oxford University Press, 1997. info
  • POLUNIN, Oleg a B.E. SMYTHIES. Flowers of South-West Europe. A field guide. Oxford, New York: Oxford University Press, 1997. info
  • WALTER, Heinrich. Vegetation Osteuropas, Nord- und Zentralasiens. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag, 1974. info
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz/botany/chytry/veg-eu/
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: V roce 1999 a potom v každém sudém roce.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.