Bi1051 Úvod do studia matematické biologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2007 - akreditace
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Eva Gelnarová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje posluchače prvního ročníku se šíří záběru jejich oboru a ukazuje směry dalšího možného rozvoje studentů a jejich zapojení do vědeckých projektů. Náplní předmětu jsou samostatné přednášky různých aplikací matematiky v biologii, kromě projektů Centra biostatistiky a analýz jsou představovány i další aplikace matematické biologie. Součástí předmětu jsou také prezentace starších ročníků matematické biologie jako názorná ukázka zapojení studentů do vědeckého výzkumu. Možnými tématy jednotlivých přednášek jsou např. projekty v oblasti analýzy dat klinických studií, analýzy biodiverzity a složení společenstev, epidemiologie závažných onemocnění, predikce složení biologických společenstev, prediktivních modelů v medicíně, využití databází v biologickém a medicínském výzkumu, analýzy přežití aj.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Studenti matematické biologie absolvují seminář na katedře, kde vypracovávají svoji diplomovou práci.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.