C3220 Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky

Faculty of Science
Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Martin Prokop, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Martin Prokop, Ph.D.
National Centre for Biomolecular Research - Faculty of Science
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Kurz je zaměřen na pokročilejší techniky programování v jazyce C++. V první části jsou probrány základy objektově orientovaného programování v C++. Druhá část je orientována na tvorbu grafických uživatelských rozhraní pomocí objektových knihoven. Probrány jsou také aplikační rozhraní pro 3D grafiku. Studenti získají základní dovednosti nezbytné pro tvorbu programů schopných vizualizovat vědecká data. V rámci kurzu student vytvoří jednoduchý graficky orientovaný program řešící vybraný problém z chemie, bioinformatiky nebo jiných přírodních věd.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Principy objektového programování. Programovací jazyk C++. Třídy v C++. Komponenty tříd. 2. Dědičnost a polymorfismus. 3. Dynamická alokace paměti. Vstup a výstup v C++. 4. Výjimky a jejich ošetření. Prostory jmen. Šablony. 5. Standardní knihovna C++. 6. Knihovny pro tvorbu grafických uživatelských rozhraní. Zpracování událostí a metody předávání zpráv. Tvorba oken. 7. Grafický výstup. Obsluha klávesnice a myši. 8. Menu. Dialogová okna. Komponenty dialogových oken. 9. Aplikační rozhraní pro 3D počítačovou grafiku. Základy rozhraní OpenGL. 10. Objektové knihovny pro numerické výpočty, chemické a vědecké aplikace. 11. Tvorba pluginů a modulů pro chemické programy. 12. Příklady řešení vybraných problémů z chemoinformatiky a bioinformatiky.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Course is no more offered.
The course is taught: every other week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, autumn 2021.