CS

PřF:C3580 Biochemistry - Course Information

C3580 Biochemistry

Faculty of Science
Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation
Extent and Intensity
3/0/0. 3 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc. (lecturer)
Supervisor
prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Department of Biochemistry - Chemistry Section - Faculty of Science
Prerequisites
Basic knowledges from general, physical and organic chemistry and general biology.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The objective of the lecture is getting to the students of biology the basic knowledges from biochemistry. Content of the first part includes propreties and functions of proteins, nucleic acids, carbohydrates and lipids. The second part is oriented onto enzymology. The last part is dedicated in metabolism and bioenergetics.
Syllabus
  • 1. Introduction 2. Proteins 3. Nucleic Acids 4. Carbohydrates 5. Lipids 6. Enzymology 7. Metabolism and Bioenergetics 8. Carbohydrate Metabolism 9. Photosynthesis 10.Lipid Metabolism 11.Protein Metabolism 12.Regulations of Biochemical Processes
Literature
  • Glatz, Zdeněk Biochemie I-III. Podklady k přednáškám
  • VOET, Donald and Judith G. VOET. Biochemie. Translated by Arnošt Kotyk. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. S. II-XIV,. ISBN 80-85605-44-9. info
  • VODRÁŽKA, Zdeněk. Biochemie. D 1. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 180 s. ISBN 80-200-09439-4. info
  • VODRÁŽKA, Zdeněk. Biochemie. 1. vyd. Praha: Academia, 1992. 135 s. ISBN 8020004386. info
  • VODRÁŽKA, Zdeněk. Biochemie. 1. vyd. Praha: Academia, 1993. 191 s. ISBN 8020004718. info
  • ŠÍPAL, Zdeněk. Biochemie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 479 s. ISBN 8004217362. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá formou přednášek, ke kterým mají studenti předem k dispozici soubor folií (Glatz, Zdeněk Biochemie I-III.). Ty jsou sestaveny tak, aby si do nich mohli studentu během prednášek dopisovat další poznatky. Zkoušky probíhají písemnou formou, student dostává test se třemi otázkami z oblasti statické biochemie, enzymologie a metabolismu a bioenergetiky a čtyri vzorce základních sloučenin, které má určit a uvést jejich funkci. Čas učený na test je 1 hodina. Test je klasifikován hodnocením A-F.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

Teacher's information
http://orion.chemi.muni.cz/biochem/student.htm
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2010 - only for the accreditation, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018.