G3081 Methods of Geological and Hydrogeological Research

Faculty of Science
Autumn 2007 - for the purpose of the accreditation
Extent and Intensity
1/3. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (lecturer)
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Knížek, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Jiří Janečka (seminar tutor)
Mgr. Bc. Markéta Kernstocková, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Jiří Rez, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Alice Zavřelová (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Department of Geological Sciences - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: Běla Hrbková
Prerequisites (in Czech)
! G3080 &&! G3081k Methods of Geological Research && NOW ( G0101 Occupational healt and safety )
Znalost tvarů základních geologických těles, znalost základních geologických pojmů (diskordance, pokles, přesmyk)
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 37 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Předmět shrnuje hlavní způsoby terénní práce geologa včetně přípravy do terénu. V terénních metodách je hlavní důraz kladen na geologickou dokumentaci, měření kompasem a geologické mapování.
Syllabus
  • Used map projections and topographic map, preparation of topographic profile. Geological compass, orientation measurement. Geologic map, geologic map symbols. Some special geologic maps. Geological mapping, equipment for mapping. Geologic map interpretation, V-rule, three point problem, structure section. Geologicla bibliography. Some special methods.
Literature
  • HÁJEK, Josef. Metody geologického výzkumu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 192 s. info
  • MELICHAR, Rostislav. Metody strukturní geologie : orientační analýza (Methods of Structural Geology: Orientational Analysis). 1. vyd. Brno: Rektorát Masarykovy university, 1991. 180 s. ISBN 80-210-0319-7. info
  • POUBA, Zdeněk. Geologické mapování. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 523 s. info
  • RAJLICH, Petr. Analýza orientovaných dat v geologii. Vyd. 1. Praha: Ústřední ústav geologický, 1980. 178 s., ii. info
  • MELIORIS, Ladislav, Igor MUCHA and Pavel POSPÍŠIL. Podzemná voda - metódy výskumu a prieskumu. 1. vyd. Bratislava: ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry, 1988. 429 s. info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2010 - only for the accreditation, Spring 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2011 - acreditation, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.