F7450 Optoelektronika

Přírodovědecká fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jan Janča, DrSc.
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
Rozvrh
Po 10:00–11:50 Fs2,04003
Předpoklady
Schopnost práce s Maxwellovými rovnicemi. Doporučuji absolvování přednášek: Elektřina a magnetizmus, Optika, příp. Elektronika a Elektrodynamika.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Systémy optoelektronického přenosu informace. Optická vlákna: základní vztahy a kritéria, multimodová a jednomodová vlákna, skokové a gradientní světlovody, útlum a rozptyl grupového času při přenosu informace. Rovinné světlovody. Konstrukce světlovodových kabelů, základní spojovací prvky. Optoelektronické detektory fyzikálních veličin. Optrony. Detektory světla používané v optoelektronice, lavinová a PIN dioda. Zdroje světla používané v optoelektronice. Systémy modulace signálu, elektrooptika, akustooptika. Kapalné krystaly, jejich charakteristika a využití. Úvod do nelineární optiky. Čárkové kódy.
Osnova
 • Optická vlákna (výhody opt. vláken, elektomagnetické pole a módy v opt. vláknech, útlum, trajektorie paprsků, disperze, typy opt. vláken, výroba, optické kabely, optické vláknové senzory)
 • Rovinné světlovody
 • Modulace světla
 • Elektrooptika (vč. optiky anizotropních prostředí)
 • Akustooptika
 • Kapalné krystaly
 • Detektory v optoelektronice
 • Úvod do nelineární optiky
Literatura
 • YARIV, Amnon. Optical electronics in modern communications. 5th ed. New York: Oxford University Press, 1997. xviii, 744. ISBN 0195106261. info
 • GHATAK, Ajoy K. a K. THYAGARAJAN. Introduction to fiber optics. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. x, 565 s. ISBN 0-521-57785-3. info
 • URBAN, F. Optoelektronika. Brno: VUT, 1985. info
 • FILKA, M. Optoelektronika v telekomunikacích. Praha: SNTL, 1982. info
 • Saleh, Bahaa E. A. - Teich, Malvin Carl. Základy fotoniky. Sv. 2-4 : Fundamentals of photonics (Orig.). Vyd. 1. Praha : Matfyzpress, 1994-6
Metody hodnocení
Výuka je zakončena písemným testem. Během semestru je od každého studenta požadován krátký referát.
Informace učitele
Předmět je vyučován pouze sudé kalendářní roky! V liché kalendářní roky předmět proběhne jen v případě dostatečně velkého zájmu studentů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
S.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.