G9541 Petrografie v zemědělství

Přírodovědecká fakulta
podzim 2009
Rozsah
1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Bajer (přednášející), doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc. (zástupce)
doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Předpoklady
( (!( PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Ukončení bakalářského studia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 58 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Horniny ČR jako mateční půdotvorný substrát, chemismus hornin, obsahy hlavních živin, zvětrávání hornin, zvětrávací koeficienty, obsahy rizikových prvků meliorační suroviny, bazické silikátové moučky, zemědělské karbonáty (vápence), bentonity a montmorillonitové jíly, půdní fyzikálněchemické vlastnosti, zrnitostní analýzy, sorpční komplex půd, využití v lesnické a zemědělské praxi. Seznámení s možnostmi využití petrologických a geologických dat při použití některých přírodních horninových surovin jako melioračních či hnojících materiálů v zemědělské a lesnické praxi. Prezentace, pro geologa netradičního pohledu na horninu, jako na půdotvorný materiál.
Osnova
  • 1.-2. Hornina jako půdotvorný materiál, horniny ČR jako matečné půdotvorné substráty. 3. Chemické vlastnosti hornin důležité pro klasifikaci půdotvorných hornin. Obsahy hlavních živin v horninách ČR. 4. Zvětrávání hornin, zvětrávací koeficiety používané v zemědělské a lesnické praxi pro charakteristiku hornin jako půdotvorných substrátů 5. Charakteristika a obsahy nežádoucích (rizikových) látek v horninách, rizikové prvky. 6. Meliorační (pomocné půdní) suroviny, zemědělské karbonáty (vápence). 7.-9. Bazické silikátové moučky a jejich využití v zemědělské a lesnické praxi. 10. Bentonity a montmorillonitové jíly a jejich využití v zemědělské a lesnické praxi. 11. Vliv půdotvorných substrátů (hornin) na fyzikální vlastnosti (zrnitostní analýzu) půd. 12. Vliv půdotvorných substrátů na množství a formu humusu a půdní sorpční komplex. 13.-14. Zahraniční a české zkušenosti s využíváním pomocných melioračních surovin v zemědělské a lesnické praxi zalesňování extrémních půdních stanovišť, zmírňování dopadu kyselých atmosférických depozic atd..
Metody hodnocení
Přednáška ukončená kolokviem
Informace učitele
Literatura: J. Stejskal (1967): Zemědělská geologie, SZN Praha J. Stejskal J. Husenica B. Hruška O. Brunclík (1968): Lesnická geologie, Praha
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Výuka proběhne v podzimním semestru akademického roku 2009/2010.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.