Bi7020 Odborná praxe v cytogenetické/molekulárně genetické laboratoři I

Faculty of Science
Autumn 2011 - acreditation

The information about the term Autumn 2011 - acreditation is not made public

Extent and Intensity
0/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
vedoucí diplomové práce (seminar tutor)
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Department of Experimental Biology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je praktické seznámení studentů s činností klinických pracovišť, na kterých se provádí specializovaná genetická, cytogenetická či molekulárně biologická laboratorní vyšetření. Výběr pracoviště je účelné volit v souladu s tématem diplomové práce. Studenti si mohou praxi vyjednat samostatně v instituci odpovídající jejich odbornému zaměření (po konzultaci se školitelem diplomové práce) nebo si vyberou ze seznamu institucí spolupracujících s Ústavem experimentální biologie, s nimiž byla praxe předem dohodnuta.
Language of instruction
Czech
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020, autumn 2021, Autumn 2022.