C7195 Pokročilé praktikum z biochemie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/0/5. 5 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Jan Lochman, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Pavel Bouchal, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav biochemie - Chemická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 9:00–13:50 C15/211
Předpoklady
C4220 Biochemie - laboratorní cvičení C6200 Biochemické metody
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/24, pouze zareg.: 0/24, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/24
Cíle předmětu
Cílem laboratorního kurzu je prakticky si vyzkoušet nejpoužívanější biochemické metodiky. V rámci tohoto kurzu se studenti naučí samostatně provádět: separaci a izolaci biomolekul (proteiny, nukleové kyseliny, nízkomolekulární látky), purifikaci biomolekul (afinitní chromatografie), měření interakcí mezi biomolekulami, metody pro stanovení aktivit enzymů, imunochemické metody, práce s tkáňovými kulturami, moderní diagnostické metody.
Osnova
  • Úloha č.1: Identifikace jednotlivých druhů Václavek ze vzorku půdy Úloha č.2: Vliv polymorfismu v genu pro alkoholdehydrogenázu na její aktivitu Úloha č.3: Klonování PCR produktu do plasmidu Úloha č.4: Studium změn proteomu bakterie Paracoccus denitrificans při přechodu z aerobních do anaerobních růstových podmínek pomocí dvourozměrné elektroforézy Úloha č.5: Detekce aktivity askorbát peroxidasy v polyakrylamidovém gelu Úloha č.6: Stanovení změny exprese genů pro pathogenesis related (PR) proteiny u rostlin tabáku Úloha č.7: Exprese a purifikace rekombinantních proteinů Úloha č.8: Využití bioluminiscence v přípravě bakteriálních vakcín.
Literatura
  • Návody ke cvičením - viz Studijní materiály
Výukové metody
Laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Před každým cvičením se píše test ověřující připravenost studenta na danou úlohu. Student musí absolvovat všechny úlohy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.