F8150 Optické vlastnosti pevných látek

Přírodovědecká fakulta
podzim 2012
Rozsah
2/1/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 10:00–11:50 Kontaktujte učitele, Čt 10:00–10:50 Kontaktujte učitele
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V kursu je obsažen výklad fenomenologie optické odezvy a odezvových funkcí, spolu s důsledky kauzálnosti odezvy (Kramersovy-Kronigovy relace). Mikroskopické modely zahrnují klasický popis volných a vázaných nábojů a kvantové přechody poruchovým počtem. Tyto modely jsou použity v diskusi typické odezvy volných nosičů náboje, jedno- a vícefononové absorpce a fundamentální odezvy s mezipásovými přechody elektronů. Kurs je uzavřen přehledem vlastností kovů, polovodičů a izolátorů v optickém oboru frekvencí a experimentálních metod studia optických vlastností.
Osnova
  • 1. Fenomenologie, odezvové funkce. Komplexní vodivost, permitivita, index lomu. 2. Kramersovy-Kronigovy relace. 3. Klasické modely, vázané a volné náboje. 4. Kvantové přechody. 5. Jedno- a vícefononová absorpce. 6. Plasma volných elektronů. 7. Mezipásové přechody a kritické body. 8. Přehled vlastností kovů, polovodičů a izolátorů v optickém oboru frekvencí. 9. Experimentální metody studia optických vlastností.
Literatura
  • DRESSEL, Martin a George GRÜNER. Electrodynamics of solids :optical properties of electrons in matter. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. xii, 474 s. ISBN 0-521-59726-9. info
  • LANDAU, Lev Davidovič, Lev Petrovič PITAJEVSKIJ a Jevgenij Michajlovič LIFŠIC. Electrodynamics of continuous media. Translated by J. B. Sykes - J. S Bell - M. J. Kearsley. 2nd ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2000. xiii, 460. ISBN 0-7506-2634-8. info
  • SCHMIDT, Eduard. Optické vlastnosti pevných látek. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 200 s. info
Výukové metody
Přednášky, řešení problémů
Metody hodnocení
Navštěvovat výuku sice není povinné, ale velmi usnadňuje dosažení cílů kursu. Během semestru je vyžadována příprava k vybraným tématům. Součástí výuky je diskuse k tématům zadaným k přípravě. Při závěrečném hodnocení je prověřována orientace ve vybraných tématech.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
S.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.