F5370 Biofyzikální praktikum UFKL

Přírodovědecká fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/3. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Silvie Trantírková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Ryneš, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Lukáš Trantírek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–12:50 Kontaktujte učitele
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Praktikum je zaměřeno na expresi proteinů (cytochrom b5 nebo c). Pokud si student zajistí vlastní protein, je možné po domluvě s vedoucím praktika exprimovat i nestd. protein.

Cílem předmětu je poskytnout studentům schopnost
- popsat a vysvětlit základní operace při expresi proteinů
- aplikovat tyto postupy na obecný protein.
Osnova
  • 1) pěstování buněčné kultury a sledování OD
  • 2) centrifugace a sonikace (dezintegrace)
  • 3) vertikální i horizontální ELFO
  • 4) purifikace proteinu kapalinovou chromatografií
  • Ke všem úlohám si student připraví potřebné rozotoky, média a elektroforetické gely.
  • Materiály potřebné k praktiku budou předány na úvodní hodině, příp. zveřejněny na webových stránkách praktika.
Literatura
  • Pollock, W.B.R., Rosell, F.I., Twitchett, M.B., Dumont, M.E. & Mauk, A.G. (1998) Bacterial expression of a mitochondrial cytochrome c. Trimethylation of lys72 in yeast iso-1-cytochrome c and alkaline conformational transition. Biochemistry 37, 6124-6131.
Výukové metody
laboratorní cvičení s průběžným testováním připravenosti studentů
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet je udělen po absolvování praktika se 100% účastí a při hodnocení je brán zřetel na připravenost studenta a pochopení procesu exprese proteinu.
Informace učitele
http://www.physics.muni.cz/biophys/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.