F7571 Experimentální metody a speciální praktikum B 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/0/5. 7 kr. (plus ukončení). Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Luděk Bočánek, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Caha, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Klenovský, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Filip Münz, PhD. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
F7571/01: Čt 8:00–12:50 Fpk,04013
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz nabízí laboratorní úlohy využívající pokročilých experimentálních metod fyziky pevných látek. Úlohy jsou zaměřeny převážně na polovodiče.

Cílem předmětu je umožnit studentům z vlastní zkušenosti
- popsat a vysvětlit vybrané experimentální metody z fyziky pevných látek
- aplikovat tyto metody na měření konkrétních jevů
- analyzovat a fyzikálně interpretovat získaná experimentální data.
Osnova
 • Feroelektrické vlastnosti pevných látek
 • Infračervená spektroskopie pevných látek.
 • Elektrická vodivost, Hallův koeficient a magnetovodivost polovodiče. Teplotní závislost pohyblivosti.
 • Rentgenová odrazivost na multivrstvách a analýza difrakčního záznamu na polykrystalickém vzorku.
 • Rekombinace nadbytečných nositelů proudu v polovodičích, doba života nositelů.
 • Termoelektrické napětí v polovodiči.
 • Ramanovská spektroskopie
 • Elektronová mikroskopie
 • Voltampérové charakteristiky p-n přechodů.
 • Měření aktivační energie tvorby vakancí v kovech.
 • Absorpční hrana polovodičů.
 • Technologie přípravy rezistoru a kondenzátoru na křemíkové desce.
Literatura
 • Návody k jednotlivým úlohám (Instructions for individual tasks).
 • BROŽ, Jaromír. Základy fyzikálních měření. Sv. 1. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 669 s. info
Výukové metody
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Pro získání klasifikovaného zápočtu je třeba předložit jedenáct otestovaných protokolů.
Informace učitele
http://www.physics.muni.cz/kfpf/Vyuka/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.