Bi9980 Protected areas of Central Europe

Faculty of Science
Autumn 2015
Extent and Intensity
2/0. 2 credit(s) (fasci plus compl plus > 4). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Pavel Novák, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D.
Department of Botany and Zoology - Biology Section - Faculty of Science
Contact Person: Mgr. Pavel Novák, Ph.D.
Supplier department: Department of Botany and Zoology - Biology Section - Faculty of Science
Timetable
Wed 13:00–14:50 D32/329
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět si klade za hlavní cíl prohloubit znalosti studentů o přírodě střední Evropy na příkladech velkoplošných chráněných území Východních Alp, Karpat a Panonie. Dílčími cíli jsou zasazení přírody České republiky do širšího středoevropského kontextu a seznámení studentů se základními ekofenomény středoevropské krajiny.
Syllabus (in Czech)
  • V rámci předmětu budou probírána vybraná velkoplošná chráněná území středoevropského prostoru, zejména národní parky Slovenska, Rakouska, Maďarska a Slovinska. Pro každé přednášené území budou nastíněny abiotické podmínky a dále bude podrobněji probrána jeho živá příroda a případně také současné environmentální problémy. Dále budou probírány na příkladech přírody jednotlivých území význačné ekofenomény středoevropské krajiny (dolomitový, hadcový, krasový apod.). Příklady přednášených území: Slovensko – NP Malá Fatra, NP Veľká Fatra, Tatranský národný park, NP Slovenský kras, NP Poloniny; Rakousko – NP Hohe Tauern, NP Neusiedler See-Seewinkel; Maďarsko – NP Duna-Ipoly, NP Kiskunsági; Slovinsko – NP Triglav.
Literature
  • Kučera T. (2005): Koncept ekologických fenoménů v interpretaci středoevropské vegetace. – Malacologica Bohemoslov. 3 (2005): 47–77.
  • LOŽEK, Vojen. Po stopách pravěkých dějů : o silách, které vytvářely naši krajinu. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2011. 181 s. ISBN 9788073633011. info
  • LOŽEK, Vojen. Zrcadlo minulosti : česká a slovenská krajina v kvartéru. 1. vyd. Praha: Dokořán, 2007. 198 s. ISBN 9788073630959. info
  • Katalóg biotopov Slovenska. Edited by Viera Stanová - Milan Valachovič. [1. vyd.]. Bratislava: DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, 2002. 225 s. ISBN 80-89133-00-2. info
Teaching methods
lecture
Assessment methods
oral exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught once in two years.
Information on the per-term frequency of the course: Předmět běží v podzimním semestru lichých let.
The course is also listed under the following terms autumn 2017, Autumn 2019, autumn 2021.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2015, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/autumn2015/Bi9980