ZX511 Základy geologie pro geografy

Přírodovědecká fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Hanáček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Lulák (cvičící)
Mgr. Marek Lang, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Pavla Wernerová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 Z4,02028
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
ZX511/01: Čt 16:00–16:50 Z4,02028, M. Lulák
Předpoklady
Absolvování kurzu Z0026 Fyzická geografie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- určit nejběžnější minerály a horniny včetně jejich základních fyzikálních a chemických vlastností,
- poznat základní skupiny zkamenělin a časově je zařadit,
- pochopit principy deskové tektoniky a popsat paleogeografický vývoj kontinentů a oceánů,
- popsat vývoj života na Zemi a spojit jej s hlavnimi chronostratigrafickými jednotkami,
- orientovat se v geologických mapách a aktivně je využívat pro vlastní práci,
- základně se orientovat v regionálně-geologických jednotkách Česka,
- znát základní datovací metody a možnosti jejich aplikací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- určit nejběžnější minerály a horniny včetně jejich základních fyzikálních a chemických vlastností,
- poznat základní skupiny zkamenělin a časově je zařadit,
- pochopit principy deskové tektoniky a popsat paleogeografický vývoj kontinentů a oceánů,
- popsat vývoj života na Zemi a spojit jej s hlavnimi chronostratigrafickými jednotkami,
- orientovat se v geologických mapách a aktivně je využívat pro vlastní práci,
- základně se orientovat v regionálně-geologických jednotkách Česka,
- znát základní datovací metody a možnosti jejich aplikací.
Osnova
 • Kurz bude zahrnovat jednotlivé bloky týkající se: 1. Základy deskové tektoniky a vývoj pevnin a oceánů,
 • 2. Dělení geologické minulosti, základy historické geologie,
 • 3. Základní skupiny zkamenělin a jejich proměny v geologické historii Země, poznávání zkamenělin,
 • 4. Vznik minerálů a hornin, jejich klasifikace a vlastnosti včetně jejich poznávání,
 • 5. Základy regionální geologie, hlavní regionálně-geologické jednotky Česka,
 • 6. Geologické mapy a jejich použití,
 • 7. Digitální geologická data pro území Česka a jejich použití,
 • 8. Datování geologické minulosti,
 • 9. Základní geologická praktika v laboratoři,
 • 10. Využití geologických znalostí v geografii.
Literatura
  doporučená literatura
 • Němec, F. (1993): Klíč k určování nerostů a hornin. 5. vydání, SPN Praha.
 • CHLUPÁČ, Ivo, Rostislav BRZOBOHATÝ, Jiří KOVANDA a Zdeněk STRÁNÍK. Geologická minulost České republiky, Vydání 2, opravené. Praha: Academia Praha, 2011. 436 s. Neživá příroda, 11 147. ISBN 978-80-200-1961-5. info
 • HABĚTÍN, Vladimír a Ervín KNOBLOCH. Kapesní atlas zkamenělin. 3. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 285 s. ISBN 8004243576. info
 • HABĚTÍN, Vladimír a František PAUK. Geologie pro zeměpisce [Pauk, 1979]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 221 s. info
Výukové metody
přednášky, cvičení, laboratorní praktika
Metody hodnocení
splnění cvičení a ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2020.