Bi1077 Úvod do studia specializace Buněčná biologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 11:00–11:50 C13/332
Předpoklady
Studium na PřF MU, I. ročník programu Experimentální a molekulární biologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty s výzkumnou činností pracovišť a laboratoří zabývajících se buněčnou biologií.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
- posoudit náplň vědecko-výzkumné činnosti oboru buněčné biologie
- vybrat si téma bakalářské a diplomové práce
Osnova
  • Informace o studiu programu Experimentální a molekulární biologie, specializace Buněčná biologie na PřF MU
  • Výzkumná činnost jednotlivých laboratoří Ústavu experimentální biologie na PřF MU
  • Výzkumná činnost vybraných pracovišť na BFÚ AV ČR v Brně
  • Výzkumná činnost vybraných pracovišť na LF MU a FN Brno
Literatura
  • Literature will be recommended according to the students choice of the study branch
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999, 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
přednášky hostů s následnou diskusí
Metody hodnocení
zápočet za účast na přednáškách
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.