CS

PřF:ZX508 Study trip abroad - Course Information

ZX508 Study trip abroad

Faculty of Science
Spring 2011
Extent and Intensity
0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Jan Divíšek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Ondřej Herzán (seminar tutor)
Supervisor
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Timetable of Seminar Groups
ZX508/BosnaChorvatsko: No timetable has been entered into IS.
ZX508/PolskoSlovensko: No timetable has been entered into IS.
Prerequisites (in Czech)
PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - BI ) || PROGRAM ( N - MA ) || ( PROGRAM ( B - GK ) && KREDITY_MIN ( 90 )) || ( PROGRAM ( B - AG ) && KREDITY_MIN ( 90 ))
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus
  • Zahraniční geografická exkurze je zaměřena na země středoevropského a jihoevropského prostoru (Rakousko, Slovinsko, Slovensko, Polsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina). V rámci exkurze je studentům představena komplexně geografická charakteristika uvedených zemí, tj. základní kulturně historické, fyzickogeografické, ekonomicko-společenské a politickogeografické informace. Součástí exkurze jsou rovněž odborně vedené návštěvy geografických pracovišť v daných zemích, např. Geografický institut Vídeňské univerzity nebo Geografický institut Univerzity Marie Curie-Skłodovské v Lublinu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
General note: Organizováno ve spolupráci s UP Olomouc; každoročně dvě trasy exkurze. Exkurze je finančně podpořena z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR v rámci projektu Geoinovace.
Information on the extent and intensity of the course: 5 dnů.
The course is also listed under the following terms Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016.
  • Enrolment Statistics (Spring 2011, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2011/ZX508