ZX508 Study trip abroad

Faculty of Science
spring 2012 - acreditation

The information about the term spring 2012 - acreditation is not made public

Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Jan Divíšek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Ondřej Herzán (seminar tutor)
Supervisor
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Supplier department: Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - BI ) || PROGRAM ( N - MA ) || ( PROGRAM ( B - GK ) && KREDITY_MIN ( 90 )) || ( PROGRAM ( B - AG ) && KREDITY_MIN ( 90 ))
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40
Fields of study the course is directly associated with
Syllabus
  • Zahraniční geografická exkurze je zaměřena na země středoevropského a jihoevropského prostoru (Rakousko, Slovinsko, Slovensko, Polsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina). V rámci exkurze je studentům představena komplexně geografická charakteristika uvedených zemí, tj. základní kulturně historické, fyzickogeografické, ekonomicko-společenské a politickogeografické informace. Součástí exkurze jsou rovněž odborně vedené návštěvy geografických pracovišť v daných zemích, např. Geografický institut Vídeňské univerzity nebo Geografický institut Univerzity Marie Curie-Skłodovské v Lublinu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
General note: Organizováno ve spolupráci s UP Olomouc; každoročně dvě trasy exkurze. Exkurze je finančně podpořena z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR v rámci projektu Geoinovace.
Information on the extent and intensity of the course: 5 dnů.
The course is also listed under the following terms Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016.