CS

PřF:ZX508 Study trip abroad 1 - Course Information

ZX508 Study trip abroad 1

Faculty of Science
Spring 2012
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (seminar tutor)
RNDr. Jan Divíšek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Ondřej Herzán (seminar tutor)
Supervisor
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Supplier department: Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
! NOWANY ( ZX509 Study trip abroad 2 ) && PROGRAM ( D - GR4 ) || ( PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - BI ) || PROGRAM ( N - MA ) || ( PROGRAM ( B - GK ) && KREDITY_MIN ( 90 )) || ( PROGRAM ( B - AG ) && KREDITY_MIN ( 90 )))
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20
Fields of study the course is directly associated with
there are 21 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus
  • Zahraniční geografická exkurze je zaměřena na země středoevropského a jihoevropského prostoru (např. Rakousko, Slovinsko, Slovensko, Polsko či Rumunsko). V rámci exkurze je studentům představena komplexně geografická charakteristika uvedených zemí, tj. základní kulturně historické, fyzickogeografické, ekonomicko-společenské a politickogeografické informace. Součástí exkurze jsou rovněž odborně vedené návštěvy geografických pracovišť v daných zemích, např. Geografického institutu Vídeňské univerzity nebo Geografického institutu Univerzity Marie Curie-Skłodovské v Lublinu.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: 28.5. - 1.6.2012 (Slovinsko).
General note: Část nákladů si hradí studenti (cca 2500 Kč). Organizováno ve spolupráci s UP Olomouc. Exkurze je finančně podpořena z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR v rámci projektu Geoinovace.
Information on the extent and intensity of the course: 1 týden.
The course is also listed under the following terms Spring 2011, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016.
  • Enrolment Statistics (Spring 2012, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2012/ZX508