EN

PřF:Bi8250 Vývojová a srovn. imunologie - Informace o předmětu

Bi8250 Vývojová a srovnávací imunologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2013
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 BR1
Předpoklady
Bi5220 Imunologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit rozdíly v imunitním systému hlavních skupin živočichů; porovnat imunitní systém bezobratlých a obralovců; interpretovat vědecké články o imunitě bezobratlých a obratlovců; odlišit specifické reakce člověka od ostatních savců;
Osnova
 • 1. Úvod, obranné mechanismy organismů
 • 2. Imunita bezobratlých - evoluční schéma imunitních reakcí
 • 3. Imunita houbovců (Porifera), žahavců (Cnidaria), hlístic (Nemathelmintes) a pásnic (Nemertea)
 • 4. Imunita sumýšovců (Sipunculida), kroužkovců (Annelida), měkkýšů (Mollusca)
 • 5. Imunita členovců (Arthropoda - hlavně hmyz /Insecta/)
 • 6. Imunita pláštěnců (Urochordata), ostnokožců (Echinodermata) a bezlebečných (Cephalochordata)
 • 7. Imunita obratlovců evoluční schéma imunitních reakcí
 • 8. Imunita ryb (Pisces)
 • 9. Imunita obojživelníků (Amphibia)
 • 10. Imunita plazů (Reptilia)
 • 11. Imunita ptáků (Aves)
 • 12. Srovnání s imunitou savců
Literatura
 • Comparative immunology. info
 • Turner R. J.: Immunology: A Comparative Approach, John Wiley & Sons Inc. 1994.
 • BECKAGE, N. E. Insect immunology. 1st ed. Amsterdam: Elsevier, 2008. 348 s. ISBN 9780123739766. info
 • CRUSE, Julius M. a Robert Edwin LEWIS. Illustrated dictionary of immunology. Boca Raton: CRC Press, 1994. 327 s.,6. ISBN 084934557X. info
Výukové metody
přednášky, 2x za semestr skupinový seminář (diskuse v hodině, nutná příprava studentů - přečtení anglických článků), studenti se připravují ze studijních metriálů dostupných v IS
Metody hodnocení
závěrečný test, ústní zkouška
Informace učitele
Přednáška navazuje na předmět imunologie, který se věnuje především obecným principům imunitní odpovědi se zaměřením na imunitní systém člověka. V rámci přednášek bude probírána evoluce, anatomie a funkce imunitního systému bezobratlých a obratlovců. Všechny tyto parametry budou porovnávány s imunitním systémem savců, důraz bude kladen hlavně na odlišnosti a specifika těchto systémů. Jednotlivé skupiny živočichů vyvinuly řadu účinných obranných reakcí, které jsou založeny hlavně na rozpoznání cizorodých struktur unvitř těla (přirozená imunita) a u evolučně vyspělejších skupin také na imunologické paměti (adaptivní imunita). Úvodní přednáška bude věnována obecnému přehledu obranných mechanismů, navázáno bude kmenem Porifera (houbovci), kdy lze poprvé použít termín imunita (graft rejection) a dále bude pokračováno podle platného systému živočichů až k třídě Mammalia (savci). Lectures will link to the course of immunology, which is based on general principles if immune responses with emphasis on human immune system mainly. Lectures from developmental and comparative immunology will be foccused on evolution, anatomy and function of invertebtate and vertebrate immune system (except mammals). All parameters will be compared with mammals immune system, the emphasis will be on differencies and specifics between these systems. Each group of animals developed several effective immune responses, which are based on non-self recognition mainly (innate immunity) and by evolutionary more developed animals by immunilogical memmory (adaptive immunity). Lectures will start by general overview of immune reactions and will follow with Porifera (Sponges), where we can firstly use the term immunity (graft rejection). In the rest of lectures will be discussed evolutionary higher organisms till Mammalia (Mammals).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.