CS

PřF:ZX508 Geographical excursion 1 - Course Information

ZX508 Geographical excursion (Central Europe) 1

Faculty of Science
Spring 2014
Extent and Intensity
0/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
RNDr. Petr Daněk, Ph.D. (lecturer)
Supervisor
RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Contact Person: RNDr. Petr Daněk, Ph.D.
Supplier department: Department of Geography - Earth Sciences Section - Faculty of Science
Prerequisites (in Czech)
! NOWANY ( ZX509 Study trip abroad 2 ) && PROGRAM ( N - GK ) || PROGRAM ( N - EB ) || PROGRAM ( N - MA ) || PROGRAM ( N - CH ) || ( PROGRAM ( B - GK ) && KREDITY_MIN ( 70 )) || ( PROGRAM ( B - AG ) && KREDITY_MIN ( 70 ))
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
Fields of study the course is directly associated with
there are 21 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Zahraniční exkurze je zaměřena na poznání přírody, společnosti i hospodářství vybrané středoevropské země nebo zemí (zvláště Rakousko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko). Cílem je především vysvětlení typických přírodních a společenských procesů a jevů daného regionu, s výkladem místního nebo českého geografa (tj. návštěva atraktivit cestovního ruchu není primárním cílem exkurze).
Syllabus (in Czech)
  • Geografická exkurze.
  • Tematické zaměření přizpůsobeno danému regionu a možnostem místních a českých průvodců.
  • Součástí je návštěva geografických pracovišť v daném regionu (např. univerzity).
  • Konkrétní program bude upřesněn.
Teaching methods (in Czech)
Geografická exkurze.
Výuka probíhá blokově (6 až 7 dní), na konci jarního semestru.
Terénní výuka, návštěva institucí, přednášky odborníků v terénu, referáty studentů.
Exkurze je organizována ve spolupráci s katedrou geografie PřF UP Olomouc.
Assessment methods (in Czech)
- vypracování referátu na předem určené téma (vztahující se k regionu exkurze) a jeho prezentace v průběhu exkurze
- účast na exkurzi
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Note related to how often the course is taught: 26. 5.– 1. 6. 2014.
General note: Organizováno ve spolupráci s UP Olomouc; každoročně dvě trasy exkurze. Exkurze byla v letech 2011 až 2013 finančně podpořena z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR v rámci projektu Geoinovace.
Information on the extent and intensity of the course: 5 dnů.
The course is also listed under the following terms Spring 2011, Spring 2012, spring 2012 - acreditation, Spring 2013, Spring 2015, Spring 2016.
  • Enrolment Statistics (Spring 2014, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/sci/spring2014/ZX508