MUC31 Lineární algebra

Přírodovědecká fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. (přednášející)
Mgr. Petr Liška, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Janyška, DSc.
Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav matematiky a statistiky - Ústavy - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:50 M1,01017
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MUC31/01: St 18:00–19:50 M5,01013, P. Liška
MUC31/02: Čt 18:00–19:50 M5,01013, P. Liška
Předpoklady
! OBOR ( OM ) && ! OBOR ( STAT ) && ! OBOR ( FINPOJ ) && ! OBOR ( AMV ) && ! OBOR ( MOD )
Středoškolská matematika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Lineární algebra patří k základům matematického vzdělání. Cílem kurzu je, aby studenti jednak porozuměli základním pojmům, které se týkají vektorových prostorů a lineárních zobrazení, a byli schopni je běžně používat, jednak aby se naučili početním dovednostem s maticemi a soustavami lineárních rovnic.
Výstupy z učení
Student bude umět:
- využít souřadnic k řešení úloh ve vektorových prostorech;
- řešit úlohy ve vektorových prostorech se skalárním součinem;
- spočítat determinant libovolné čtvercové matice;
- vyřešit libovolnou soustavu lineárních rovnic;
- používat matice.
Osnova
 • Vektorové prostory:
 • - podprostory, lineární obal vektorů;
 • - průnik a součet podprostorů;
 • - lineární závislost a nezávislost vektorů;
 • - báze a dimenze vektorového prostoru, souřadnice vektorů.
 • Matice a determinanty.
 • Soustavy lineárních rovnic.
 • Euklidovské vektorové prostory.
 • Lineární zobrazení vektorových prostorů.
 • Lineární transformace a jejich matice.
 • Ortogonální zobrazení, ortogonální matice.
Literatura
  doporučená literatura
 • Náhradní obsah: Horák, Pavel. Lineární algebra a geometrie 1. Učební text. Jarní semestr 2017
 • PASEKA, Jan a Pavol ZLATOŠ. Lineární algebra a geometrie I. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X. URL info
 • Exercises in algebra : a collection of exercises in algebra, linear algebra and geometry. Edited by Aleksej Ivanovič Kostrikin. Camberwell: Gordon and Breach Publishers, 1996. xii, 464 s. ISBN 2-88449-029-9. info
  neurčeno
 • BEČVÁŘ, Jindřich. Lineární algebra. Praha: MATFYZPRESS, 2000. 435 s. ISBN 80-85863-61-8. info
Výukové metody
Přednáška: teoretická výuka kombinovaná s ukázkami praktických aplikací.
Cvičení: teoretické cvičení zaměřené na procvičení základních pojmů a tvrzení, samostatné řešení úloh studenty.
Metody hodnocení
Výuka: přednáška, cvičení.
Zkouška písemná a ústní.
Průběžné požadavky: Písemné testy ve cvičeních.
Informace učitele
http://www.math.muni.cz/~janyska
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022.